Dokumentacja nauczycieli

Biologia

Przedmiotowy system oceniania

Rozkład materiału nauczania dla kl. 5

Rozkład materiału nauczania dla kl. 6

Rozkład materiału nauczania dla kl. 7

Rozkład materiału nauczania dla kl. 8

Wymagania edukacyjne dla klasy 5

Wymagania edukacyjne dla klasy 6

Wymagania edukacyjne dla klasy 7

Wymagania edukacyjne dla klasy 8

Wymagania niezbędne dla klasy 5

Wymagania niezbędne dla klasy 6

Wymagania niezbędne dla klasy 7

Wymagania niezbędne dla klasy 8

Chemia

Plan wynikowy dla klasy 7

Plan wynikowy dla klasy 8

Rozkład materiału nauczania dla kl. 7

Rozkład materiału nauczania dla kl. 8

Wymagania edukacyjne dla klasy 7

Wymagania edukacyjne dla klasy 8

Wymagania niezbędne z Chemii

Edukacja wczesnoszkolna

Plan wynikowy – Nowi Tropiciele klasy 2

Program edukacji wczesnoszkolnej kl.1-3

Przedmiotowy system oceniania – Edukacja wczesnoszkolna kl.1-3

Rozkład materiału – Wielka przygoda dla klasy 1 – część 1

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 2 – część 1

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 2 – część 2

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 2 – część 3

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 2 – część 4

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 2 – część 5

Fizyka

Przedmiotowy system oceniania – kl. 7

Przedmiotowy system oceniania – kl. 8

Przedmiotowy system oceniania

Rozkład materiału – kl. 7

Rozkład materiału – kl. 8

Geografia

Dostosowanie wymagań

Kontrakt z uczniami

Przedmiotowe zasady oceniania kl-5-8

Rozkład materiału nauczania kl. 5

Rozkład materiału nauczania kl. 6

Rozkład materiału nauczania kl. 7

Rozkład materiału nauczania kl. 8

Szczegółowe cele edukacyjne

Wymagania edukacyjne kl. 5

Wymagania edukacyjne kl. 6

Wymagania edukacyjne kl. 7

Wymagania edukacyjne kl. 8

Historia

Dostosowanie wymagań

Poziomy wymagań – Historia – kl.4

Poziomy wymagań – Historia – kl.5

Poziomy wymagań – Historia – kl.6

Poziomy wymagań – Historia – kl.7

Poziomy wymagań – Historia – kl.8

PSO (niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim)

Rozkład materiału nauczania – Historia – kl.4

Rozkład materiału nauczania – Historia – kl.5

Rozkład materiału nauczania – Historia – kl.6

Rozkład materiału nauczania – Historia – kl.7

Rozkład materiału nauczania – Historia – kl.8

Wymagania edukacyjne – Historia

Informatyka

Plan wynikowy dla kl.4

Plan wynikowy – Informatyka kl.5

Plan wynikowy – Informatyka kl.6

Plan wynikowy – Informatyka kl.7

Plan wynikowy – Informatyka kl.8

Przedmiotowy system oceniania – Informatyka kl.4

Przedmiotowy system oceniania – Informatyka kl.5

Przedmiotowy system oceniania – Informatyka kl.6

Przedmiotowy system oceniania – Informatyka kl.7

Przedmiotowy system oceniania – Informatyka kl.8

Wymagania na poszczególne oceny – Informatyka kl.4

Wymagania na poszczególne oceny – Informatyka kl.7

Wymagania na poszczególne oceny – Informatyka kl.8

Język angielski

Tiger & Friends 1 – Plan wynikowy

Tiger & Friends 1 – Rozkład materiału

Gold Sparks 2 – Kryteria oceny

Gold Sparks 2 – Plan wynikowy

Gold Sparks 2 – Rozkład materiału

Gold Sparks 3 – Kryteria oceny

Gold Sparks 3 – Plan wynikowy

Gold Sparks 3 – Rozkład materiału

Kryteria ocen dla klasy 4

Kryteria ocen dla klasy 5

Kryteria ocen dla klasy 6

Kryteria ocen dla klasy 8

Plan wynikowy dla klasy 4

Plan wynikowy dla klasy 5

Plan wynikowy dla klasy 6

Rozkład materiału dla klasy 4

Rozkład materiału dla klasy 5

Rozkład materiału dla klasy 6

Rozkład materiału dla klasy 7

Rozkład materiału dla klasy 8

Język niemiecki

Plan wynikowy dla klasy 5

Plan wynikowy dla klasy 6

Plan wynikowy dla klasy 7

Plan wynikowy dla klasy 8

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 6

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 7

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 8

Rozkład materiału dla klasy 5

Rozkład materiału dla klasy 6

Rozkład materiału dla klasy 7

Rozkład materiału dla klasy 8

Wymagania edukacyjne dla klasy 6

Wymagania edukacyjne dla klasy 7

Wymagania edukacyjne dla klasy 8

Język polski

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania dla kl.5

Przedmiotowy system oceniania dla kl.6

Przedmiotowy system oceniania dla kl.8

Rozkład materiału dla klasy 4

Rozkład materiału dla klasy 5

Rozkład materiału dla klasy 6

Rozkład materiału dla klasy 7

Rozkład materiału dla klasy 8

Wymagania edukacyjne dla kl.4

Wymagania edukacyjne dla kl.7

Wymagania edukacyjne z języka polskiego – klasa 4 – A8

Wymagania edukacyjne z języka polskiego – klasa 4d – A8

Wymagania edukacyjne z języka polskiego – klasa IV

Matematyka

Plan wynikowy dla klasy 4

Plan wynikowy dla klasy 5

Plan wynikowy dla klasy 6

Plan wynikowy dla klasy 7

Plan wynikowy dla klasy 8

Przedmiotowy system oceniania

Muzyka

Kryteria wymagań – Muzyka kl. 4-7

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Muzyka kl. 4

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Muzyka kl. 5

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Muzyka kl. 6

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Muzyka kl. 7

Wymagania edukacyjne – Muzyka kl. 4-7

Plastyka

Kryteria wymagań – Plastyka kl. 4-7

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Plastyka kl. 4

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Plastyka kl. 5

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Plastyka kl. 6

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Plastyka kl. 7

Wymagania edukacyjne – Plastyka kl. 4-7

Przyroda

Rozkład materiału nauczania dla klasy 4

Wymagania edukacyjne dla klasy 4

Wymagania niezbędne z przyrody

Religia

Kryteria oceniania dla kl.1 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.2 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.5 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.7 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.8 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.1 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.2 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.4 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.5 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.7 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.8 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 3

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 6

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 7

Rozkład materiału nauczania dla klasy 1 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 2 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 3 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 6 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej

Technika

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 4

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 5

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 6

Rozkład materiału nauczania dla klasy 4

Rozkład materiału nauczania dla klasy 5

Rozkład materiału nauczania dla klasy 6

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla kl.4

Program nauczania dla kl.5

Program nauczania dla kl.6

Program nauczania dla kl.7

Program nauczania dla kl.8

Wiedza o społeczeństwie

Poziomy wymagań – WOS kl. 8

Rozkład materiału – WOS kl. 8

Wymagania edukacyjne – WOS kl.8

Wychowanie fizyczne

Przedmiotowe zasady oceniania

Szczegółowe zasady oceniania

Wymagania edukacyjne klasy I – III

Wymagania edukacyjne klasy IV – VIII

Wymagania szczegółowe dla kl. 4

Wymagania szczegółowe dla kl. 5

Wymagania szczegółowe dla kl. 6

Wymagania szczegółowe dla kl. 7

Wymagania szczegółowe dla kl. 8

Brak możliwości komentowania.