Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

PRZY SP 2 W DOBCZYCACH

ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce

KONTAKT:

E MAIL: rr.sp2dobczyce@gmail.com

Rada Rodziców:

Przewodniczący: Sylwia Górka

Z-ca przewodniczącego: Magdalena Dyrdał

Skarbnik: Ewa Szymoniak

Sekretarz: Izabela Guzik

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Alina Mitan

Członkowie: Lidia Żuławińska, Anna Policht

Przedstawiciele Rady rodziców z poszczególnych klas

Lp.

Klasa

Nazwisko i imię

1

1A

Hodana Paulina

2

1B

Kupiec Angelika

3

1C

Dyrdał Magdalena

4

2A

Stokłosa Roksana

5

2B

Kabaja Seweryn

6

2C

Jasiński Tomasz

7

3A

Glonek Marta

8

3B

Raźny Aleksandra

9

4A

Kowalczyk Jadwiga

10

4B

Pajdak Anna

11

4C

Policht Anna

12

5A

Żuławińska Lidia

13

5B

Hebda Małgorzata

14

5C

Bergel Emilia

15

6A

Ciślik Danuta

16

6B

Mitan Alina

17

6C

Guzik Izabela

18

7A

Nowak Joanna

19

7B

Górka Sylwia

20

7C

Szymoniak Ewa

21

7D

Gruchacz Ewa

22

8A

Dyrdał Magdalena

Warto sprawdzić
Skip to content