Nasz patron

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

Jana Pawła II. W dniu 22 października, w Dzień Pański, uroczyście zainaugurował swoją posługę Piotrową jako 263-ty następca Apostoła. Jego pontyfikat, jeden z najdłuższych w historii Kościoła, trwał prawie 27 lat.

Kierując się pasterską troską o wszystkie Kościoły oraz w poczuciu otwartości i miłości do całego rodzaju ludzkiego, Jan Paweł II pełnił posługę Piotrową z niestrudzonym duchem misyjnym, oddając jej wszystkie swoje siły. Odbył 104 wizyt duszpasterskich poza Włochami i 146 na terenie Włoch. Jako biskup Rzymu odwiedził 317 z 333 parafii w tym mieście.

Odbył więcej spotkań z Ludem Bożym i z przywódcami państw niż wszyscy Jego poprzednicy. Ponad 17600000 pielgrzymów uczestniczyło w audiencjach generalnych w każdą środę, nie licząc innych audiencji specjalnych i ceremonii religijnych (ponad 8 milionów pielgrzymów w czasie samego Wielkiego Jubileuszu Roku 2000). Spotkał się z milionami wiernych podczas wizyt duszpasterskich we Włoszech i na całym świecie, a także z licznymi osobistościami rządowym. Z głowami państw spotkał się w trakcie 38 oficjalnych wizyt na 738 audiencjach oraz 246 audiencjach i spotkaniach z premierami.

Jego miłość do ludzi młodych doprowadziła Go do ustanowienia Światowych Dni Młodzieży. Dziewiętnaście Światowych Dni Młodzieży obchodzonych podczas Jego pontyfikatu zgromadziło miliony młodych ludzi z całego świata. Jego troska o rodzinę znalazła swój wyraz w Światowych Spotkaniach Rodzin, które zainicjował w 1994 roku. Jan Paweł II z powodzeniem promował dialog z Żydami i przedstawicielami innych religii, których wiele razy zapraszał na spotkania modlitwy o pokój, zwłaszcza w Asyżu.

Pod Jego przewodnictwem Kościół przygotowywał się na trzecie tysiąclecie i świętować Wielki Jubileusz Roku 2000, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Liście Apostolskim Tertio millennio adveniente. Poprzez Rok Odkupienia, Rok Maryjny i Rok Eucharystii, promował duchową odnowę Kościoła.

Nadał wyjątkowy impuls beatyfikacjom i kanonizacjom, skupiając się na niezliczonych przykładach świętości jako zachęcie dla ludzi naszych czasów. Celebrował 147 uroczystości beatyfikacyjnych, w czasie których ogłosił 1338 Błogosławionych oraz 51 kanonizacji 482 świętych. Ogłosił św. Teresę od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła.

Znacznie poszerzył Kolegium Kardynalskie, powołując 231 kardynałów (plus jeden in pectore) na 9 konsystorzach. Odbył również sześć pełnych posiedzeń Kolegium Kardynalskiego. Zwołał 15 zgromadzeń Synodu Biskupów – sześć Ogólnych Zwyczajnych (1980, 1983, 1987, 1990, 1994 i 2001), jedno Zgromadzenie Ogólne Nadzwyczajne (1985) oraz osiem Zgromadzeń Specjalnych (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 /2/ i 1999). Jego najważniejsze dokumenty obejmują 14 Encyklik, 15 Adhortacji Apostolskich, 11 Konstytucji Apostolskich i 45 Listów Apostolskich.

Promulgował Katechizm Kościoła Katolickiego w świetle Tradycji autorytatywnie interpretowanej przez Sobór Watykański II. Zreformował również Wschodni i Zachodni Kodeks Prawa Kanonicznego, powołał nowe instytucje oraz zreorganizował Kurię Rzymską.

Opublikował też pięć napisanych przez siebie książek: „Przekroczyć próg nadziei” (październik 1994), „Dar i Tajemnica: w pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich” (listopad 1996), „Tryptyk rzymski – medytacje poetyckie” (marzec 2033), „Wstańcie, chodźmy” (maj 2004) oraz „Pamięć i tożsamość” (luty 2005).

2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21.37, gdy sobota dobiegała końca a rozpoczynał się Dzień Pański, Oktawa Wielkanocy i Niedziela Miłosierdzia Bożego, umiłowany Pasterz Kościoła, Jan Paweł II, odszedł z tego świata do Ojca. Od tego wieczora do 8 kwietnia, dnia pogrzebu Papieża, przybyło do Rzymu ponad trzy miliony pielgrzymów, aby złożyć hołd zmarłemu Papieżowi.

Proces beatyfikacji Jana Pawła II został oficjalnie otwarty przez kardynała Camillo Ruini, w dniu 28 czerwca 2005 roku, a 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI ogłosił swojego poprzednika Błogosławionym. Uroczystość wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze przypadła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święto ustanowionego przez papieża Polaka.

„Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię.”

Warto sprawdzić
Skip to content