Informacje o szkole

14 października 2002 roku Gimnazjum w Dobczycach otrzymało imię Jana Pawła II. Podczas uroczystości nadania imienia odsłonięto tablicę z wizerunkiem Patrona Gimnazjum poświęconą przez Ojca Świętego w Wadowicach a na budowanym obiekcie Gimnazjum wmurowano kamień węgielny poświęcony przez metropolitę krakowskiego, kardynała Franciszka Macharskiego.

Staraniem dyrektora, Aleksandra Płoskonki, Rady Rodziców i nauczycieli, Gimnazjum posiada sztandar przedstawiający postać Ojca Świętego w geście błogosławieństwa. Uroczystość przekazania i poświęcenia Sztandaru Szkoły odbyła się 18 maja 2004 roku.

Od momentu istnienia Gimnazjum, szkoła funkcjonowała z główną siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej w Dobczycach oraz Internacie Zespołu Szkół, oddziałach zamiejscowych mieszczących się w budynkach Szkół Podstawowych w Brzączowicach, Kornatce i Stadnikach.

W chwili obecnej zajęcia odbywają się w nowej siedzibie przy ul. Szkolnej 43. Szkoła posiada wiele zalet: duży, przestronny hol, sale lekcyjne wraz z zapleczami, pracownie informatyczne, laboratoria językowe, szatnię, stołówkę, bibliotekę i czytelnię oraz salę gimnastyczną. Nowoczesne wyposażenie szkoły i pomoce dydaktyczne zapewniają komfort pracy i kształcenie na wysokim poziomie.

W naszym Gimnazjum uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Młodzież zdolna językowo może uczęszczać do klas z rozszerzonym językiem angielskim lub niemieckim. Lekcje języków obcych są prowadzone we wszystkich klasach podzielonych na grupy.

Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w obowiązkowych zajęciach z pływania.

Młodzież naszego gimnazjum bierze również udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych poszerzając swoje wiadomości i umiejętności. W szkole działa Samorząd Uczniowski, Klub Ośmiu, Klub humanitarny i Wolontariat. Uczniowie chętnie włączają się w rozmaite akcje organizowane na terenie Gminy i Miasta, np. porządkowanie brzegów Zalewu Dobczyckiego, zbiórki WOŚP.

Szkoła nosząca tak zacne imię, należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i jak co roku bierze udział w Pielgrzymce na Jasną Górę. W tym wielkim wydarzeniu uczestniczy w uroczystej Mszy Świętej dziękując za dar Błogosławionego Patrona, który jest wielkim autorytetem, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Warto sprawdzić
Skip to content