Zastępstwa

UWAGA - ZMIANA od 22 września 2023 r.


Harmonogram jazdy autobusu szkolnego na trasie: Dobczyce – Kornatka w roku szkolnym 2023/2024
(od 22 września 2023 r.)

Dowóz: trasa Dobczyce – Kornatka

III. Trasa
Kornatka (Dziuraki) 7.00 – Brzezowa - Kornatka – Dobczyce SP Nr 2 (ul. Witosa) – Kornatka Szkoła – Dobczyce SP Nr 2 (ul. Witosa) - opieka ze Szkoły Kornatka

IV. Trasa
SP Kornatka (Szkoła)7.10 – Dobczyce SP Nr 2 (ul. Witosa) -Dobczyce SP nr 1 – Kornatka (Szkoła) - Dobczyce SP Nr 2 (ul. Witosa) - Dobczyce Podgórska - opiekun Pani JamkaOdwozy w kierunku Kornatki (ul. Szkolna)

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK:
• godz. 12.50 - trasa: SP Nr 1 Dobczyce - SP Nr 2 Dobczyce – SP Kornatka - Kornatka Dziuraki
• godz. 13.50 - trasa: SP Nr 1 Dobczyce - SP Nr 2 Dobczyce – SP Kornatka - Kornatka Dziuraki
• godz. 14.50 - trasa: SP Nr 1 Dobczyce - SP Nr 2 Dobczyce – SP Kornatka
• godz. 15.25 - trasa: SP Nr 1 Dobczyce - SP Nr 2 Dobczyce – SP Kornatka - Kornatka Dziuraki
04.10.2023r.
środa


Chanek Małgorzata
1. 6c - matematyka - Wójcicka Emilia - zastępstwo
2. 7a - informatyka - Klimek-Piwowarczyk Elżbieta - zastępstwo
3. 7c - język niemiecki - Starzak Katarzyna - zastępstwo
4. 5a - język angielski - Zagórska Agnieszka - zastępstwo
5. 5b - język angielski - Zagórska Agnieszka - zastępstwo
6. 6c - zajęcia z wychowawcą - Chanek Łukasz - zastępstwo


Chanek Łukasz
1. 5c - informatyka - Klimek-Piwowarczyk Elżbieta - zastępstwo
2. 7a - język angielski - Żołnierczyk Alicja - zastępstwo
3. 7c - język niemiecki - Starzak Katarzyna - całość


Hujdus Małgorzata
1. 1a - wycieczka
2. 1a - wycieczka
3. 1a - wycieczka
6. świetlica - Banaś Monika - zastępstwo
7. świetlica - Banaś Monika - zastępstwo
8. świetlica - Rutka Agnieszka - zastępstwo


Materna Agata
1. 5b - wychowanie fizyczne - Skóra Piotr - zastępstwo
2. 5ac - wychowanie fizyczne - Krasek Aneta - zastępstwo
3. 5ac - wychowanie fizyczne - Krasek Aneta - zastępstwo
4. 8a - doradztwo zawodowe - Wątor Alicja - w ramach pensum
5. 8a - zajęcia biblioteczne - Tkaczyk Ewa - nadzór

Wyroba Arkadiusz
1. 2b - wychowanie fizyczne - Trojan Tomasz - zastępstwo
2. 5ac - wychowanie fizyczne - Trojan Tomasz - zastępstwo
3. 5ac - wychowanie fizyczne - Trojan Tomasz - zastępstwo
4. 7a - biologia - Mikołajczyk Marzena - zastępstwo
4. 7d - zajęcia rozwijające kreatywność - Ruman-Głuszko Agnieszka - nadzór
5. 7a - religia - Zelman-Pilch Jolanta za 1a
5. 7d - wychowanie fizyczne - Ćwierz Grzegorz z 8a

Sikora Lucyna
4. 7a - biologia - Mikołajczyk Marzena - całość
5. 7a - religia - Zelman-Pilch Jolanta - całość
6. 7bc - uczniowie zwolnieni do domu
7. 7bc - uczniowie zwolnieni do domu


wycieczka: kl. 1a

Wybory do Samorządu Uczniowskiego - przypominamy o konieczności posiadania ważnej legitymacji uczniowskiej
05.10.2023r.
czwartek


Chanek Małgorzata
1. 6c - matematyka - Płoskonka Aleksander - zastępstwo
2. 7d - doradztwo zawodowe - Wątor Alicja - nadzór
3. 6a - język polski - Duda Mariola - zastępstwo
4. 6b - język niemiecki - Wątor Alicja - zastępstwo
5. 6c - technika - Chanek Łukasz - zastępstwo


Ćwierz Grzegorz
2. 5b - język angielski - Banaś Monika - zastępstwo
4. 4b - wychowanie fizyczne - Wyroba Arkadiusz - zastępstwo
5. 4b - wychowanie fizyczne - Wyroba Arkadiusz - zastępstwo


Sikora Lucyna
2. 6c - wychowanie fizyczne - Trojan Tomasz - całość
3. 6c - wychowanie fizyczne - Trojan Tomasz - całość
4. 4ab - wychowanie fizyczne - Trojan Tomasz/Wyroba Arkadiusz - całość
5. 4ab - wychowanie fizyczne - Trojan Tomasz/Wyroba Arkadiusz - całość
7. zajęcia taneczne - uczniowie zwolnieni do domu


Materna Agata
2. 5b - język angielski - Banaś Monika - całość
3. 1a - wychowanie fizyczne - Wyroba Arkadiusz - zastępstwo


Kołdras Elżbieta
6. zajęcia logopedyczne - uczniowie zwolnieni do domu lub zajęcia świetlicowe
7. zajęcia logopedyczne - uczniowie zwolnieni do domu lub zajęcia świetlicowe
8. socjoterapia - uczniowie zwolnieni do domu


Krasek Aneta
6. 5a - uczniowie zwolnieni do domu
7. 6a - uczniowie zwolnieni do domu
8. 8a - uczniowie zwolnieni do domu

Kubicka Anna
6. rewalidacja - Mikołajczyk Marzena - zastępstwo
7. rewalidacja - Mikołajczyk Marzena - zastępstwo
8. rewalidacja - Mikołajczyk Marzena - zastępstwo


Sławińska-Targosz Lucyna
6. 7c - matematyka - Płoskonka Aleksander - zastępstwo
7. 7bd - uczniowie zwolnieni do domu


Słoboda-Kasza Beata
6. 4c - uczniowie zwolnieni do domu
7. zajęcia wyrównawcze - uczniowie zwolnieni do domu lub zajęcia świetlicowe


Ptak Iwona
6. rewalidacja - uczeń zwolniony do domu

Wątor Alicja
6. świetlica - Banaś Monika - zastępstwo
7. świetlica - Banaś Monika - zastępstwo
8. świetlica - Banaś Monika - zastępstwo
15.30-16.00 świetlica - Rutka Agnieszka - zastępstwo


Wójcicka Emilia
6. 6a - uczniowie zwolnieni do domu

Twardosz Katarzyna
6. świetlica - Nowak Magdalena - zastępstwo
8. świetlica - Zelman-Pilch Jolanta - zastępstwo


Ślęczka Beata
8. rewalidacja - uczeń zwolniony do domu


Skóra Piotr
6. 2c - wychowanie fizyczne - Wyroba Arkadiusz - zastępstwo


Łażewska Monika
6. świetlica - Tkaczyk Ewa - zastępstwo
7. świetlica - Tkaczyk Ewa - zastępstwo
8. świetlica - Tkaczyk Ewa - zastępstwo


Podsiadło Magdalena
6. świetlica - Chanek Łukasz - zastępstwo
8. świetlica - Rutka Agnieszka - całość


Uczniowie klas 7a i 7c w godz. 9.00 - 12.00 biorą udział w warsztatach w ramach projektu HUMINE.
Opiekę nad klasami pełnią nauczyciele uczący na danej lekcji.