Zastępstwa

Harmonogram jazdy autobusu szkolnego na trasie: Dobczyce – Kornatka
od 18 listopada br.

Dowóz: trasa Dobczyce – Kornatka
III. Trasa
SP Kornatka (Dziuraki) 7.00 – Brzezowa - Kornatka – Dobczyce SP nr 2 (ul. Witosa) – Kornatka Szkoła – Dobczyce SP nr 2 (ul. Witosa)
IV. Trasa
SP Kornatka (Szkoła) 7.10 – Dobczyce SP nr 2 (ul. Witosa)

Odwozy w kierunku Kornatki
III. Trasa: SP nr 1 w Dobczycach – SP nr 2 w Dobczycach – Kornatka SP
- odwóz: PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK: godz. 14.50
- odwóz: PIĄTEK: godz. 14.40

IV. Trasa: SP nr 1 w Dobczycach – SP nr 2 w Dobczycach – Kornatka SP – Kornatka Dziuraki
- odwóz: PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK: godz. 12.50, 13.50, 15.25
- odwóz: PIĄTEK: godz. 12.45, 13.45, 15.25

05.12.2022r.
poniedziałek

Miklaś Nicola
1. 2b - e_wczesnoszkolna - Krasek Aneta - zastępstwo
2. 2b - e_wczesnoszkolna - Krasek Aneta - zastępstwo
3. 2b - j.pol_UA - zajęcia z klasą
4. 2b - e_wczesnoszkolna - Podsiadło Magdalena - zastępstwo
5. 2b - e_wczesnoszkolna - Podsiadło Magdalena - zastępstwoŚlęczka Beata
1. wspomaganie - nauczyciel uczący na danej lekcji
2. wspomaganie - Kołdras Elżbieta - zastępstwo
3. wspomaganie - nauczyciel uczący na danej lekcji
5. wspomaganie - Nowak Magdalena - zastępstwo
6. rewalidacja - Tafel Justyna - zastępstwo
7. rewalidacja - Nowak Magdalena - zastępstwoChanek Łukasz
1. 6b - język niemiecki - Starzak Katarzyna - zastępstwo
2. 6c - wycieczka
3. 6a - zajęcia z wychowawcą - Mikołajczyk Marzena - zastępstwo
4. 1c - e_wczesnoszkolna - Krasek Aneta - zastępstwo
5. 3a - kółko informatyczne - uczniowie zwolnieni do lub zajęcia świetlicowe
6. 6bd - informatyka - Chanek Małgorzata - zastępstwo
7. 7a - kółko informatyczne - uczniowie zwolnieni do domu


Słoboda-Kasza Beata
1. 3c - język angielski - Żołnierczyk Alicja - zastępstwo
2. 4c - technika - Chanek Małgorzata za 6c
3. 5c - geografia - Orlik Beata za 6c
4. 5a - historia - Kowal-Gruchała Krystyna za 6c
5. 8b - język polski - Dąbrowska-Piwowarczyk Maria za 6c
6. 6c - wycieczka


wycieczka: kl. 6c
06.12.2022r.
wtorek


Miklaś Nicola
1. 2b - e_wczesnoszkolna - Podsiadło Magdalena - zastępstwo
2. 2b - e_wczesnoszkolna - Lenda Anna - zastępstwo


Ślęczka Beata
1. wspomaganie - nauczyciel uczący na danej lekcji
2. wspomaganie - nauczyciel uczący na danej lekcji
3. wspomaganie - nauczyciel uczący na danej lekcji
4. wspomaganie - nauczyciel uczący na danej lekcji
5. rewalidacja - Kołdras Elżbieta za zaj. log.


Kubicka Anna
5. 8c - język polski - Dąbrowska-Piwowarczyk Maria - zastępstwo
6. 6c - język polski - Dąbrowska-Piwowarczyk Maria - zastępstwo
7. rewalidacja - Ruman-Głuszko Agnieszka - zastępstwo


Matoga Katarzyna
3. 3c - wycieczka
5. 3c - wycieczka
7. ZKK - uczniowie zwolnieni do domu


Skóra Piotr
3. 1c - wychowanie fizyczne - Krasek Aneta - zastępstwo
4. 1c - wychowanie fizyczne - Krasek Aneta - zastępstwo
5. 2a - wychowanie fizyczne - Materna Agata - zastępstwo
6. 2a - wychowanie fizyczne - Materna Agata - zastępstwo


Zelman-Pilch Jolanta
3. 6c - biologia - Kubicka Anna za 2b
4. 2b - wycieczka
5. 7a - muzyka - Klimek-Piwowarczyk Elżbieta za 2b


wycieczka: od l. 3 - kl. 3c, 2b


Małopolski Konkurs Biologiczny:
godz. 9.00, sala: biblioteka szkolna

07.12.2022r.
środa


Ślęczka Beata
1. wspomaganie - Kołdras Elżbieta - zastępstwo
2. wspomaganie - nauczyciel uczący na danej lekcji
3. wspomaganie - Nowak Magdalena - zastępstwo
4. wspomaganie - nauczyciel uczący na danej lekcji
5. wspomaganie - Kołdras Elżbieta - zastępstwo
6. rewalidacja - uczeń zwolniony do domu
7. rewalidacja - Ptak Iwona - zastępstwo


Ćwierz Grzegorz
3. 4b - wychowanie fizyczne - Skóra Piotr - zastępstwo
4. 4b - wychowanie fizyczne - Materna Agata -całość
5. 7a - wychowanie fizyczne - Trojan Tomasz - zastępstwo
6. 7a - wychowanie fizyczne - Trojan Tomasz - zastępstwo


Dąbrowska-Piwowarczyk Maria
1. 5b - technika - Chanek Łukasz za 4c
3. 4c - wycieczka
4. 6a - religia Zelman-Pilch Jolanta za 4c
5. 6c - język angielski - Słoboda-Kasza Beata za 4c
6. NI - uczeń zwolniony do domu
7. NI - wycieczka


Kowal-Gruchała Krystyna
3. 5a - matematyka - Maniecka Małgorzata za 5b


wycieczka: kl. 4c

Zajęcia profilaktyczne: kl. 5b, l. 1, 2, 3,
sala 214
zamiana sal:
l.2 - kl. 8b - sala 201
l.3 - kl. 5a - sala 222"

Małopolski Konkurs Informatyczny:
godz. 9.00, sala: biblioteka szkolna