Informacja dla rodziców dzieci z klas I – III

Informuję, że w dniu 29. 05. 2019 roku o godzinie 10.00 na boisku głównym KS Raba, Ognisko TKKF w  Dobczycach organizuje Biegi Przełajowe dla dzieci z klas I – III. Osoby, które będą brały udział w zawodach idą na lekcję pierwszą. O godzinie 8.20 nauczyciel – opiekun, odbiera zawodników z sal…

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach przypomina, że próba sportowa dla uczniów chętnych do klasy pierwszej usportowionej odbędzie się 29.05 br. (środa) o godz. 15.30 w hali sportowej (wszystkie dzieci rozpoczynają o tej samej godzinie). Warunkiem przystąpienia do prób sprawności fizycznej jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o dobrym…

Czytaj dalej

Karta rowerowa 2019

Drodzy Rodzice! Uczniowie klas 4 mają możliwość zdawania egzaminu na kartę rowerową w naszej szkole. Egzamin składa się z dwóch części: egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny. Materiał niezbędny do zdania egzaminu teoretycznego jest realizowany na zajęciach technicznych w klasie czwartej. Podstawą jest podręcznik. Uczniowie przygotowywali się także do egzaminu poprzez…

Czytaj dalej

„Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” 2019

Za nami Gala podsumowująca projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”. W tym roku w projekcie wzięło udział 156 placówek. Cieszymy się, że wśród nich znalazła się także nasza szkoła. Podczas gali mieliśmy okazję obejrzeć pracę innych szkół, które w aktywny sposób włączają się w pomoc potrzebującym. Mogliśmy także zainspirować się pomysłami naszych…

Czytaj dalej

Karta rowerowa

Przesyłamy informacje dotyczące egzaminu na kartę rowerową dla klas IV. Miejsce egzaminu teoretycznego zostanie podane w najbliższym czasie. W razie złych warunków atmosferycznych data egzaminu praktycznego może ulec zmianie. O wszelkich informacjach zostaną Państwo poinformowani przez nauczycieli techniki.

Czytaj dalej

GMINNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Wsi, 9 maja 2019 r. odbył się XIII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Po wysłuchaniu i obejrzeniu występów 300 uczestników, jury przyznało następujące miejsca uczniom naszej szkoły: Zespół z klas I – III: III miejsce – Zofia Policht, SP 2 Dobczyce. I…

Czytaj dalej