XVIII Konkurs Szopek Tradycyjnych i Krakowskich

13.11.2018 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Konkursie Szopek Tradycyjnych i Krakowskich.

Szopki należy składać do dnia 6 grudnia 2018r. do p.Pauliny Lenart lub p.Łukasza Chanka.
________
W opisie szopki należy umieścić: imię i nazwisko wykonawcy, klasę, adres, miejscowość, gminę, telefon do wykonawcy, w przypadku prac zbiorowych dodatkowo imię i nazwisko opiekuna wraz
z telefonem komórkowym.

________

REGULAMIN XVIII KONKURSU SZOPEK TRADYCYJNYCH

I KRAKOWSKICH

ORGANIZATOR:

– Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Sieprawiu

– Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Dekanatu Mogilany

– Gmina Siepraw

– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa

– Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu

HONOROWY PATRONAT:

– Arcybiskup Metropolita Krakowski – ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski

– Dziekan Dekanatu Mogilany – ks. mgr Piotr Kluska

– Starosta Powiatu Myślenickiego – mgr Józef Tomal

– Wójt Gminy Siepraw – mgr inż. Tadeusz Pitala

– Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa – Jan Marek Lenczowski

ADRESACI:

Konkurs jest adresowany do rodzin, uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień oraz Dekanatu Mogilany.

Dopuszcza się także możliwość złożenia prac spoza Dekanatu Mogilany i spoza obszaru Turystycznej Podkowy.

KATEGORIE:

Konkurs jest organizowany w siedmiu kategoriach:

I. Dzieci najmłodsze – przedszkole i uczniowie klas 0 – prace indywidualne

II. Dzieci najmłodsze – przedszkole i uczniowie klas 0 – prace zbiorowe

III. Dzieci młodsze – uczniowie klas I-III szkół podstawowych – prace indywidualne

IV. Dzieci młodsze – uczniowie klas I-III szkół podstawowych – prace zbiorowe

V. Dzieci starsze – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych – prace indywidualne

VI. Młodzież – uczniowie klas VII-VIII i III Gimnazjum- prace indywidualne

VII. Rodzina – rodzice z dziećmi

Prace indywidualne są wykonywane przez jedną osobę z danej kategorii. Prace zbiorowe są wykonywane przez co najmniej dwie osoby, klasy bądź oddziały. W przypadku prac zbiorowych organizator przyznaje jedną nagrodę.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

Forma i sposób wykonania: wszystkie elementy szopki powinny być wykonane własnoręcznie.
Nie dopuszcza się użycia zakupionych gotowych figurek. Podczas oceny pod uwagę będzie brana samodzielność w wykonaniu szopki. Przewidziane są nagrody za oryginalność i pomysłowość.

Konkurs ma dwa etapy.

Pierwszy etap zostanie przeprowadzony na szczeblu:

– danej gminy obszaru Turystycznej Podkowy, z której najlepsze prace (maksymalnie 20 z danej gminy) zostaną nadesłane do drugiego etapu;

– Dekanat Mogilany – ilość prac dowolna.

Pierwszy etap zostanie rozstrzygnięty do 11 grudnia 2018 r.

W pierwszym etapie dana Gmina może wyznaczyć i ufundować nagrody za szopki, które może wręczyć przedstawiciel gminy podczas rozdania nagród w Sieprawiu.

Do drugiego etapu prace należy złożyć w dniach 12 – 13 grudnia 2018 r. w godzinach od 14.00 do 18.00 w Starym Kościele w Sieprawiu, po wcześniejszym kontakcie pod numerami telefonu: 504 170 216, 508 325 733.

W dniach 15 – 16 grudnia 2018 r. prace zostaną ocenione przez minimum 3-osobową Komisję złożoną w większości z plastyków, artystów.

W czasie Świąt Bożego Narodzenia jest przewidziana wystawa prac w Starym Kościele w Sieprawiu
z możliwością złożenia ofiary na nagrody dla uczestników konkursu.

Organizatorzy przewidują możliwość przyznania nagrody Grand Prix szopce, która będzie wyróżniała się na tle innych prac. O przyznaniu specjalnej nagrody zadecyduje jeden z honorowych patronów konkursu podczas uroczystego finału.

Wręczenie nagród, wyróżnień oraz Grand Prix nastąpi w dniu 20 stycznia 2019 r. (niedziela)
o godz. 17.00
, o czym zainteresowane osoby zostaną powiadomione. Wcześniej, o godz. 16.00 będzie możliwość uczestnictwa we mszy świętej w Sanktuarium bł. Anieli Salawy.

Uprasza się o dokładne podpisanie prac i dołączenie imiennego wykazu wykonawców szopek. Dokładne opisanie pracy jest warunkiem dopuszczenia do konkursu. Opis pracy należy wykonać pismem drukowanym oraz dokładnie przymocować na sznureczku do pracy.

W opisie szopki należy umieścić: imię i nazwisko wykonawcy, klasę, adres, miejscowość, gminę, telefon do wykonawcy, w przypadku prac zbiorowych dodatkowo imię i nazwisko opiekuna wraz
z telefonem komórkowym. Opis pracy należy wykonać
według  KARTY OPISU dostępnej u opiekunów konkursu.

Odbiór prac po konkursie w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2019 r. Organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za nieodebrane w terminie prace.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie przez organizatorów wzorów prac do celów promocji, w tym również do umieszczania ich w różnych publikacjach oraz na stronach internetowych. Uczestnicy konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jednocześnie przyjmują do wiadomości, iż zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez organizatorów do celów konkursu.

Informacje na stronie: Szopki

Warto sprawdzić
Skip to content