„Współczesne zniewalacze” – konkurs

12.03.2018 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Regulamin szkolnego konkursu profilaktycznego pt:,, Współczesne zniewalacze” organizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach z kl. VII, II i III Gimnazjum.
 2. Konkurs jest organizowany na terenie szkoły ma charakter indywidualny.
 3. Organizatorami konkursu jest zespół pedagogów (A. Ruman-Głuszko, Elżbieta Kołdras, Magdalena Rak, Beata Ślęczka, Magdalena Nowak).
 4.  Konkurs ma charakter multimedialny, prace mają mieć formę prezentacji multimedialnej
  w programie Power Point (max. 10 min) lub w formie filmiku (max. 10 min) zapisane na płycie CD lub zewnętrznym nośniku pamięci (USB).

Prace powinny zawierać imię i nazwisko autora, klasę, oraz ewentualną bibliografię lub netografię (spis stron z jakich korzystał uczestnik). Ponadto każdy uczestnik musi dostarczyć zgodę na udział w konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy.

 1. Zgody oraz oświadczenia dostępne są u organizatorów.
 2. Pracę należy składać do 16.03.2018 r.
 3. Na zwycięzców czekają atrakcyjne i wartościowe nagrody oraz dyplom.
 4. Prace będą oceniane pod względem:
  · Sposobu prezentacji – 0 – 5 pkt.
  · Siły perswazji – 0 – 5 pkt.
  · Pomysłowości i kreatywności – 0 – 5 pkt.
  · Pracy włożonej w przygotowanie – 0 – 5 pkt.
  · Razem – 0 – 20 pkt.
 5. Wyniki konkursu będą podane pod koniec marca podczas szkolnego ,, Dnia Profilaktyki” (21 marca 2018 r.) W tym dniu odbędzie się prezentacja prac zwycięzców i wręczenie nagród.

  Szczegółowe informacje u organizatorów.  Zapraszamy.

Warto sprawdzić
Skip to content