„Szkoła moich marzeń”

04.10.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI Z KLAS I-III  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W DOBCZYCACH „SZKOŁA MOICH MARZEŃ”


Cele konkursu:
1. Pobudzenie twórczej aktywności dzieci.
2. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni.
3. Propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych.
4. Prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.

Regulamin konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach.

 • Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu przez dziecko pracy plastycznej na temat „ Szkoła moich marzeń”. Wyklucza się prace zbiorowe.
 • Format pracy – A3 lub A4
 • Technika dowolna: malarstwo, rysunek: kredką lub ołówkiem, wycinanka, wydzieranka, collage itp. Podczas oceniania uwzględniane będą tylko prace płaskie.
 • Każda praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem klasy.
 • Osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu są p. Justyna Tafel i Elżbieta Kołdras
 • Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 • Kryteria oceny:
  – zgodność z tematem i wymaganiami konkursu
  – pomysłowość, kreatywność
  – staranność oraz estetyka wykonania
  – samodzielność wykonania pracy
 • Przewidujemy nagrody
 • Prace składamy do dnia 11.11.2020 r. u p. Justyny Tafel  lub p. Elżbiety Kołdras
 • Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 30.11.2020r.
 • Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na holu naszej Szkoły

            Organizatorzy:  Justyna Tafel, Elżbieta Kołdras              

                    

Warto sprawdzić
Skip to content