Święto Patrona Szkoły

25.10.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

19 października 2023r. zgromadziła nas w murach szkoły chwila szczególna – Święto Szkoły, Święto Szkoły Podstawowej Nr 2 imienia Jana Pawła II. Patron szkoły to Ktoś nieprzypadkowo wybrany, to nie dodatkowy wpis na tablicy urzędowej czy pieczątce. Patron szkoły to ogromne zobowiązanie dla tych, którym patronuje. To wezwanie nie tylko do dobrej znajomości życiorysu, ale to także wezwanie do uznania danego systemu wartości i do przekładania go na życie osobiste.

Uczniowie klas 8a i 6c w uroczystym apelu dali świadectwo nauczania Świętego Jana Pawła II poprzez przedstawienie najważniejszych faktów z Jego życia, kazań skierowanych do młodzieży, pięknie zaśpiewanych pieśni. Skierowali słowa do swoich rówieśników, aby zwracali uwagę na krzywdę ludzką, aby w życiu byli dobrymi ludźmi, aby nie ulegali ułudom tego świata. Przekazanie najważniejszych wartości młodzież ukazała za pomocą wzruszającego tańca, w którym człowiek idący drogą Pana Jezusa, gubi się w świecie nałogów, rzeczy materialnych, tak bardzo cierpi… Na koniec uczniowie podziękowali swojemu Patronowi za całe dobro, które im zostawił i ich nauczył, w postaci ułożonego z własnych ciał serca, a w tle mogliśmy zobaczyć Świętego Jana Pawła II, który ukochał tych najmniejszych i bezbronnych – dzieci – Święty Na Zawsze!

W świętowaniu naszej społeczności towarzyszyli nam zaproszeni Goście: p. Tomasz Suś Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, p. Edyta Podmokły Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, p. Mariola Duda i p. Aleksander Płoskonka Dyrekcja naszej szkoły, p. Bożena Korzec – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce, p. Iwona Hujdus – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Dobczycach, p. Andrzej Topa – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach, p. Paweł Piwowarczyk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefy Bergelówny w Dobczycach, p. Marek Hampel zastępca dyrektora Szkoły Muzycznej w Dobczycach, przedstawiciele Rady Rodziców: p. Sylwia Górka, p. Aneta Marcisz, p. Jadwiga Kowalczyk i p. Magdalena Dyrdał, uczniowie, nauczyciele i pracownicy.

Podczas akademii podziękowaliśmy i w ramach wdzięczności za wiele lat wspólnej pracy wręczyliśmy kwiaty p. Anecie Marcisz, która kilka lat była Przewodniczącą Rady Rodziców przy naszej szkole. Pani Aneto dziękujemy na wszystko!

Serdecznie dziękujemy p. Łukaszkowi Chankowi i p.Michałowi Rozwadowskiemu za pomoc techniczną podczas uroczystości, pani Elżbiecie Klimek – Piwowarczyk oraz p. Beacie Ptak z Przedszkola w Kornatce za pomoc w przygotowaniu dekoracji. Nad całą uroczystością czuwały: p. Małgorzata Raszewska, Józefa Szewczyk, Iwona Szybowska

Zdjęcia z uroczystości

Patron 1
Warto sprawdzić
Skip to content