Rekrutacja

26.03.2024 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025 znajduje się w gablocie przy sekretariacie szkoły.

Bardzo prosimy o pisemne potwierdzenie woli w terminie 03.04.2024  –  05.04.2024 (do godziny 15.00).

Niezłożenie potwierdzenia woli w terminie oznacza Państwa rezygnację.

Potwierdzenia można wrzucać do skrzynki korespondencyjnej, znajdującej się obok sekretariatu.

Warto sprawdzić
Skip to content