Rekrutacja

01.04.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 znajdują się w gablocie przy sekretariacie Szkoły.

Bardzo prosimy o pisemne potwierdzenie woli w terminie do 5 kwietnia 2023r. (do godziny 15.00) i złożenie kwestionariusza osobowego ucznia oraz zgłoszenia na świetlicę szkolną.

Potwierdzenia i druki rekrutacyjne można wrzucać do skrzynki korespondencyjnej, znajdującej się obok sekretariatu.

Druki do pobrania dostępne na stronie internetowej szkoły www.sp2dobczyce.pl w zakładce Rodzic / Rekrutacja lub przy sekretariacie szkoły.

Warto sprawdzić
Skip to content