REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  POLSKIEJ POEZJI RELIGIJNEJ „Pierścień św. Kingi”

15.11.2017 Zobacz wszystkie z kategorii Informacje

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  POLSKIEJ POEZJI RELIGIJNEJ „Pierścień św. Kingi”

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w dwóch kategoriach wiekowych:
1) klasy I     2) klasy IV i VII

3. Sami odnajdujemy repertuar, który chcemy przedstawić. Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.

4. Kryteria oceny:
Komisja konkursowa oceni występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:
• dobór repertuaru
• interpretacja utworu
• kultura słowa
• ogólny wyraz artystyczny

5. Eliminacje rejonowe organizowane przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach odbędą się 29.11.2017r. o godz.10:00 w strażnicy OSP w Dziekanowicach

Zgłoszenia na etap szkolny do 24 listopada 2017r. Więcej informacji u katechetów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Warto sprawdzić
Skip to content