„KWIATY dla mojej PANI”

30.09.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„KWIATY dla mojej PANI”

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym organizowanym przez panią Marzenę Mikołajczyk i Zuzannę Piwowarczyk z klasy 6a.
 2. Cele konkursu:
  – rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych dzieci i młodzieży
  – rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody
  – propagowanie wiedzy na temat gatunków kwiatów
  – kształtowanie wrażliwości estetycznej
  – wychowanie do poszanowania tradycji związanej z Dniem Nauczyciela
 1. Konkurs rozpoczyna się 1.10.2020 r. i trwać będzie do 13.10.2020 r.

 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr2 w Dobczycach. Konkurs jest skierowany do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: klas IV-V i klas VI-VIII.
  Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach
  –   Rysunki (technika dowolna, format A3 lub A4
  – Prace przestrzenne (kwiaty z bibuły, krepiny, origami, itp.)
 1. Prace konkursowe powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez ucznia pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica. Nie może być to praca zbiorowa.

 2. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 3. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

 4. Każda praca powinna zostać zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię, nazwisko uczestnika i klasę.

Ocena prac konkursowych

 1. Laureatów Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

 2. Kryteria oceny prac:
  – zgodność z tematem,
  – samodzielność,
  – oryginalny sposób interpretacji tematu,
  – walory artystyczne,
  – ogólne wrażenie estetyczne.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 14.10.2020r.
 2. Organizator zamieści informację o wynikach konkursu na stronie internetowej naszej szkoły.

Nagrody
1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy IV-V szkoły podstawowej
–  klasy VI-VIII szkoły podstawowej
2. W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. Jury konkursu zastrzega sobie prawo przyznania kilku nagród równorzędnych, bądź nie przyznania jakiejś z nagród. Każdy uczestnik otrzyma dyplom.

Postanowienia końcowe
1. Prace, które nie będą spełniały wymogów regulaminu, nie będą brały udziału w konkursie.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Prace zgłoszone przechodzą na własność organizatora.

 

Warto sprawdzić
Skip to content