KONKURS WIEDZY „JAN PAWEŁ II -1978 -2018”

17.04.2018 Zobacz wszystkie z kategorii Konkursy

Konkurs wiedzy został zorganizowany z okazji 40 – rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Szkół Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach.

REGULAMIN KONKURSU: załącznik 1

CELE KONKURSU:

 • Uczczenie 40 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły,
 • Popularyzacja wiedzy o życiu i świętości Jana Pawła II,
 • Rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży osobą Papieża – Polaka,
 • Motywowanie do naśladowania św. Jana Pawła II,
 • Pielęgnowanie pamięci o św. Janie Pawle II,
 • Integracja szkół,
 • Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy w grupie.

INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU:

 1. Tematyką konkursu jest pontyfikat św. Jana Pawła II.
 2. Zakres materiału:
  Okres wadowicki – dzieciństwo:
 • data i miejsce urodzenia,
 • rodzina,
 • parafia i służba,
 • szkoła (gimnazjum) i zainteresowania, pierwsze spotkanie z kard. Adamem Sapiehą.

Okres krakowski – studia i kapłaństwo:

 • studia (kierunek); związek z Uniwersytetem Jagiellońskim,
 • trudny czas okupacji – praca, śmierć ojca,
 • seminarium i święcenia kapłańskie,
 • praca duszpasterska – parafie, relacje z młodzieżą, duszpasterstwo akademickie,
 • nominacja biskupia, arcybiskupia i kardynalska.

Okres watykański – pontyfikat:

 • wybór – data, okoliczności, konklawe, pożegnanie z Polską (audiencja dla Polaków);
 • inauguracja pontyfikatu – data, słowa stanowiące motyw przewodni pontyfikatu,
 • pielgrzymki Jana Pawła II – liczba, odwiedzone i nieodwiedzone kraje, państwa najczęściej odwiedzane,
 • pielgrzymki do Polski – liczba, najważniejsze wydarzenia i spotkania, przesłanie,
 • zamach – data, sprawca,
 • ekumenizm – dialog z wyznawcami religii niechrześcijańskich i Kościołami chrześcijańskimi (najważniejsze spotkania);
 • zamiłowania i zwyczaje papieskie,
 • rezydencje papieskie,
 • najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II,
 • kontakt z młodzieżą – idea Światowych Dni Młodzieży,
 • testament i ostatnie chwile Jana Pawła II.

Papież maryjny:

 • herb i zawołanie papieskie,
 • najbardziej znane sanktuaria maryjne odwiedzane przez Jana Pawła II,
 • zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej,

Orędownik Bożego Miłosierdzia:

 • ogłoszenie światu Orędzia Bożego Miłosierdzia,
 • kult Bożego Miłosierdzia.

 Beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II:

 • data, kto dokonał aktu beatyfikacji i kanonizacji, podstawa – cud.

 

 • kl. IV – VI – • kl. IV – VI : Joanna Krzyżanek – „Jan Paweł II , czyli jak Karolek został papieżem”, Joanna Krzyżanek – „ O tym, jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył kulę ziemską”
 • kl. VII, klasy gimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe – materiały dostępne w załączniku 2 i załączniku 3
 1.  Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych, w tym klas gimnazjalnych i Szkół Ponadpodstawowych.
 2. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
 • IV – VI – Szkoła Podstawowa
 • VII Szkoła Podstawowa i klasy gimnazjalne, Szkoła Ponadpodstawowa.

Etap szkolny każda szkoła przeprowadza indywidualnie. Pytania do tego etapu konkursu przygotuje każda szkoła i wyznacza osobę odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na tym etapie. W wyniku etapu szkolnego należy wyłonić 3 – osobową drużynę w każdej kategorii.

Termin realizacji etapu szkolnego – do 18 maja 2018r.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia wyłonionych drużyn należy przesłać do 20.05.2018r. na adres email: gimdobczyce@poczta.onet.pl lub fax: 12-271-11-93 skanując lub uzupełniając poniżej zamieszczony formularz (załącznik 1), a także oświadczenie (załącznik 4).

 1. Finał Konkursu odbędzie się 05.06.2018r. o godz.1000 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach (32- 410 Dobczyce, ul. Szkolna 43). Zmagania finałowe polegać będą na rozwiązaniu testu mającego na celu wyłonienie drużyn do turnieju wzorowanym na „JEDEN Z DZIESIĘCIU”. Podkreślamy, że w obydwu przypadkach  (test, turniej) pracujemy zespołowo.

NAGRODY: Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki, natomiast trzy pierwsze drużyny z obydwu kategorii wiekowych – nagrody, a szkoły albumy i puchary.

 

KOMISJA KONKURSOWA: 

Przewodniczący: ks. Bogdan Jeleń – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dobczycach,

Elżbieta Wojtan: Prezes Stowarzyszenia Szkół im. Jana Pawła II w Archidiecezji Krakowskiej

Członkowie  Komisji: Małgorzata Wilkońska, Janina Flig, Elżbieta Pniaczek

Warto sprawdzić
Skip to content