Konkurs plastyczno – literacki

23.10.2018 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

SP NR 2 W DOBCZYCACH

CHWILE NASZEJ CHWAŁY

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach.
 1. Temat prac konkursowych brzmi: „Chwile naszej chwały”.
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
 1. Klasy IV-V
 2. Klasy VII-VIII i III gimnazjum
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie.
 1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielom sztuki/plastyki (plastyczne) oraz nauczycielom polonistom (literackie) w terminie do 6 listopada 2018 roku.
 2. Praca konkursowa plastyczna ma być wykonana w dowolnej technice płaskiej w formacie A4 lub A3.
 3. Praca konkursowa literacka to miniatura poetycka (max. 6 wersów).
 4. Każdy z uczniów może przekazać maksymalnie 3 prace.
 5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 8. Kryteria oceny prac:
 1. zgodność z tematyką,
 2. estetyka pracy
 3. oryginalność.
 1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 9 listopada 2018 r.
 2. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane 11 listopada 2018 r. w czasie wystawy plenerowej na ul. Józefa Piłsudskiego w Dobczycach.
 1. Postanowienia końcowe:
 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas plenerowej wystawy poświęconej 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych SP nr 2 Dobczyce, Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Miesięcznika Tapeta.
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Zgłoszenie do konkursu wiąże się z akceptacją klauzuli RODO: zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Warto sprawdzić
Skip to content