Informacja dla Rodziców

19.03.2018 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Szanowni Rodzice

Informujemy, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli wniosek (zgłoszenie) o przyjęcie do klasy pierwszej, zostały przyjęte do naszej szkoły.

Na podstawie Zarządzenia Nr 14/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 31.01.2018r. (załącznik Nr 2) w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 informujemy:

  • listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej zostaną podane do publicznej wiadomości 30.03.2018r. do godz. 12:00.

 

  • listy uczniów z podziałem na klasy oraz kandydatów zakwalifikowanych do klasy sportowej zostaną podane do publicznej wiadomości 11.04.2018r. do godz. 12:00.

 

  • od 11.04.2018r. do 13.04.2018r. do godz. 15:00 rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do danej klasy w postaci pisemnego oświadczenia.

Ostateczne listy uczniów przyjętych do szkoły z podziałem na klasy zostaną ogłoszone 16.04.2018r. do godz. 12:00.

Warto sprawdzić
Skip to content