Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach

10.09.2017 Zobacz wszystkie z kategorii Informacje

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi w naszej szkole. Bardzo proszę o zgłoszenie po 2 kandydatów z następujących klas: 7SP , IIG i IIIG najpóźniej do 15 września 2017 roku. W przypadku klas I i IV każda klasa wyłania jednego przedstawiciela, który będzie reprezentował daną klasę we władzach Samorządu Uczniowskiego.

Jednocześnie uczniowie mogą zgłaszać kandydatury nauczycieli spośród których wyłoniony zostanie Opiekun SU i Rzecznik Praw Ucznia. Kandydaturę nauczyciela może zgłosić grupa min. 20 osób. Listy popierające kandydaturę danego nauczyciela muszą być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z informacją do jakiej klasy dana osoba uczęszcza.

Warto sprawdzić
Skip to content