Wybory do Samorządu Uczniowskiego

19.09.2018 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Regulamin wyborów do SU 2018

Uczniowie

 1. Każda klasa ma prawo zgłosić 2 kandydatów do władz samorządu uczniowskiego najpóźniej do 20 września 2018

 2. Od 24 września kandydaci będą mogli wywiesić swoje plakaty na drzwiach od sali do opieki której jest przypisana dana klasa. Niszczenie plakatów jest surowo zabronione pod karą m.in. pozbawienia praw wyborczych.

 3. 26 września 2018 (środa) odbędzie się w ramach Dnia Samorządności publiczna prezentacja poszczególnych kandydatów

 4. Wybory odbędą się 28 września 2016 (czwartek). Uczniowie chcący wziąć udział w głosowaniu muszą posiadać ważną legitymację uczniowską (nie dotyczy uczniów klas 1, 4, 7)

Wybór Opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia

 1. Kandydatury nauczycieli zgłaszają uczniowie. Dokonują tego zbierając głosy poparcia na poszczególne kandydatury (na specjalnie przygotowanych listach). Każda kandydatura wymaga poparcia minimum 20 uczniów.

 2. Każdy uczeń może podpisać się na kilku listach

 3. Listy należy złożyć do p. Pawła Figlewicza najpóźniej do 21 września 2018 roku

 4. Spośród zgłoszonych kandydatur uczniowie dokonają wyboru Opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia

Komisja Wyborcza

 1. W skład komisji wyborczej wchodzą uczniowie, którzy nie są kandydatami do władz samorządu

 2. Komisja sprawuje nadzór nad wyborami i przelicza głosy. Wyniki przekazuje do Dyrektora Gimnazjum, który potwierdza ważność wyborów

Regulamin głosowania

 1. Czynne prawo wyborcze (możliwość głosowania) posiadają wszyscy uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

 2. Bierne prawo wyborcze (możliwość kandydowania i bycia wybranym) przysługuje kandydatom wytypowanym z poszczególnych klas i zgłoszonym do Opiekuna SU w terminie do 20 września 2018r.

 3. Głosować można w piątek 28 września 2016 w godzinach 8.00-12.00

 4. Głosowanie jest możliwe po okazaniu Komisji Wyborczej ważnej legitymacji szkolnej.

 5. Uczeń potwierdza odbiór karty do głosowania własnoręcznym podpisem.

 6. Wyborca otrzymuje od komisji 2 karty do głosowania. Jedną na której są kandydaci do władz Samorządu Uczniowskiego; drugą na której znajduje się lista nauczycieli zgłoszonych do 21 września 2018.

 7. Na każdej karcie uczeń stawia znak X przy nazwisku kandydata, którego popiera w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu (kolumna po prawej stronie).

 8. Na każdej liście można maksymalnie zaznaczyć 1 znak X

 9. Głos nieważny jest w sytuacji gdy:

  1. postawiono większą liczby znaków X,

  2. nie zaznaczono żadnego X

  3. postawiono znak X poza kolumną

  4. dopisano jakieś nazwisko

 10. Liczenie głosów odbędzie się po zakończeniu głosowania.

 11. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w poniedziałek 1 października 2018.

 

Kampania wyborcza (wyboru do SU)

Uczniowie

 1. Uczniowie klas pierwszych i drugich zgłaszają jednego kandydata, który automatycznie będzie wchodził w skład władz Samorządu Uczniowskiego.

 2. Uczniowie klas: 4, 5, 7, 8 7 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum zgłaszają maksymalnie po 2 kandydatów.

 3. Od 24 września kandydaci będą mogli wywiesić swoje plakaty na drzwiach od sali do opieki której jest przypisana dana klasa. Niszczenie plakatów jest surowo zabronione pod karą m.in. pozbawienia praw wyborczych.

 4. 27 września 2018 (środa) odbędzie się w ramach Dnia Samorządności publiczna prezentacja poszczególnych kandydatów. Prezentacja może być przygotowana w dowolnej formie tj. film, prezentacja multimedialna, prezentacja ustna, występy artystyczne itp.. Czas na prezentację swojej kandydatury wynosi maksymalnie 5 minut.

 5. Każdy z kandydatów najpóźniej do poniedziałku tj. 25 września informuję p. Łukasza Chanka bądź też p. Pawła Figlewicza o zapotrzebowaniu na nagłośnienie (ilość mikrofonów, rzutnik multimedialny, muzyka, konieczność odtworzenia filmu). Wszystkie prezentacje bądź też filmy powinny otwierać się przy pomocy oprogramowania Microsoft Office dla środowiska Windows.

 6. Wszelkie prezentacje, filmy, muzyka musi być przekazana do p. Łukasza Chanka bądź p. Pawła Figlewicza najpóźniej do 25 września (konieczność zgrania i sprawdzenia poprawności odtwarzania itp.). Materiały nie dostarczone w tym terminie nie będą odtworzone.

 7. Wybory odbędą się 28 września 2018 (piątek).

Warto sprawdzić
Skip to content