Twoja ulubiona opowieść biblijna

10.05.2019 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

„Twoja ulubiona opowieść biblijna”

 Zasady konkursu

 1. Konkurs „Twoja ulubiona opowieść biblijna” polega na wykonaniu pracy plastycznej. Ma ona ilustrować wybraną scenę z opowieści biblijnych (Starego lub Nowego Testamentu).
 2. Pracę należy przygotować dowolną techniką (dozwolone są wyklejanki i kolaże) na arkuszu papieru formatu A-4, w orientacji poziomej.

Prace wykonane w orientacji pionowej nie będą oceniane. Praca nie może być konstrukcją przestrzenną – rzeźbą, instalacją, figurą.

 1. Konkurs realizowany jest w następujących kategoriach wiekowych:
 1. dzieci w wieku od 7 do 9 lat,
 2. dzieci w wieku od 10 do 13 lat.
 3. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych na Organizatora Konkursu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu), podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy konkursowej. Praca bez tych załączników nie będzie oceniana.
 4. Praca musi być pracą własną, indywidualną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą na innych konkursach. Dozwolona jest pomoc rodzica lub opiekuna prawnego przy tworzeniu pracy plastycznej przez uczestnika konkursu.

 Kryteria oceniania prac

 1. Przy ocenie prac, komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:
 • wartości artystyczne,
 • zgodność z tematyką,
 • oryginalność,
 • estetyka pracy.

 Formularz do pobrania

Prace należy oddać do 20 maja br. do p. J. Zelman

Warto sprawdzić
Skip to content