Rekrutacja uczniów klas IV i VII

12.02.2018 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji dla klas IV o VII. Terminy rekrutacji:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do IV i VII klasy  (TERMIN: od 12.03.2018 r. do 16.03.2018 r. w sekretariacie szkoły, poniedziałek: w godz. 7:45 – 17:00, pozostałe dni: w godz. 7:45 – 15:00)
  2. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV sportowej. Warunkiem przystąpienia do próby sprawności fizycznej jest aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do klasy sportowej wydane przez lekarza rodzinnego. (TERMIN:  07.03.2018 roku o godz. 16:00 w hali sportowej RCOS w Dobczycach ul. Szkolna 43).
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o którym mowa w pkt. 2 (TERMIN: 09.03.2018 r.).
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do klas IV i VII (TERMIN:  do 21.03.2018 r. do godz. 12:00).
  5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. (TERMIN:  do 23.03.2018 r. do godz. 15:00).
  6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (TERMIN: do 27.03.2018 r. do godz. 12.00).

Wnioski potrzebne do pobrania dostępne na stronie: REKRUTACJA

Warto sprawdzić
Skip to content