Rekrutacja uczniów klas I

12.02.2018 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji dla klas I. Terminy rekrutacji:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  do oddziałów ogólnodostępnych ( TERMIN: od 12.03.2018 r. do 30.03.2018 r. do godz. 15:00 oraz TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM: od 07.05.2018 r. do 11.05.2018 r. do godz. 15:00), do oddziału sportowego ( TERMIN: od 12.03.2018 r. do 19.03.2018 r. do godz. 15:00 oraz TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM: od 07.05.2018 r. do 09.05.2018 r. do godz. 15:00).
  2. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej o której mowa w art.137 ust.1 pkt 3 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. (TERMIN: do 29.03.2018r. oraz TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM: 10.05.2018r.).
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o którym mowa w art.137 ust.1 pkt 3 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. (TERMIN: 30.03.2018r. do godz. 12:00 oraz TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM: 11.05.2018r. do godz. 12:00).
  4. Weryfikacja przez komisją rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz dokumentu potwierdzającego spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym: dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. (TERMIN: do 09.04.2018 r. do godz. 15:00 oraz TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM: do 14.05.2018 r. do godz. 15:00).
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych. (TERMIN: 11.04.2018 r. do godz. 12:00 oraz TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM: 16.05.2018 r. do godz. 12:00).
  6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. (TERMIN: od 11.04.2018r. od godz. 12:00 oraz do 13.04.2018r. do godz. 15:00 oraz TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM: od 16.05.2018r. od godz. 12:00 do 18.05.2018r. do godz. 15:00).
  7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (TERMIN: od 16.04.2018r. do godz. 12:00 oraz TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM: od 19.05.2018r. do godz. 12:00).

Wnioski potrzebne do pobrania dostępne na stronie: REKRUTACJA

Warto sprawdzić
Skip to content