Rekrutacja

15.02.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

W MARCU RUSZA REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GMINIE DOBCZYCE 

Podajemy terminy rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2020/2021. Wnioski o przyjęcie do placówki będzie można składać w terminie

 od 2 do 13 marca 2020 r. do godz. 15:00 w odpowiednich placówkach przedszkolnych i szkolnych.

Rodzice dzieci przyjętych we wcześniejszych latach do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości najpóźniej do 7 kwietnia 2020 r.

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr 20/2020 a obwody szkół podstawowych określone zostały w Uchwale nr XXII/99/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 sierpnia 2019 r. Dokumenty są dostępne na stronie urzędu gminy i miasta Dobczyce: https://www.dobczyce.pl/w-marcu-rusza-rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli.html

Warto sprawdzić
Skip to content