Regulamin wyborów do SU 2017

14.09.2017 Zobacz wszystkie z kategorii Informacje

Regulamin wyborów do SU 2017

Uczniowie

  1. Każda klasa zgłasza kandydatów do własz SU. W przypadku klas 1A, 1B, 1C, 4SPA, 4SPB, 4SPC osoby zgłoszone wchodzą do władz Samorządu Uczniowskiego. Pozostałe klasy mają prawo zgłosić 2 kandydatów, którzy będą ubiegali się o miejsce we władzach SU. Zgłoszenie powinno być dokonane najpóźniej 18 września 2017 (do godziny 14.00).

  2. Od 18 września kandydaci będą mogli wywiesić swoje plakaty na drzwiach od sali do opieki której jest przypisana dana klasa. Niszczenie plakatów jest surowo zabronione pod karą m.in. pozbawienia praw wyborczych.

  3. 27 września 2017 (środa) odbędzie się w ramach Dnia Samorządności publiczna prezentacja poszczególnych kandydatów (dotyczy uczniów klas 7-mych, drugich i trzecich).

  4. Wybory odbędą się 28 września 2017 (czwartek). Uczniowie chcący wziąć udział w głosowaniu muszą posiadać ważną legitymację uczniowską.

Wybór Opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia

  1. Kandydatury nauczycieli zgłaszają uczniowie. Dokonują tego zbierając głosy poparcia na poszczególne kandydatury (na specjalnie przygotowanych listach). Każda kandydatura wymaga poparcia minimum 20 uczniów.

  2. Każdy uczeń może podpisać się na kilku listach.

  3. Listy należy złożyć do p. Pawła Figlewicza najpóźniej do 20 września 2017 roku

  4. Spośród zgłoszonych kandydatur uczniowie dokonają wyboru Opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia.

Komisja Wyborcza

  1. W skład komisji wyborczej wchodzą uczniowie, którzy nie są kandydatami do władz samorządu.

  2. Komisja sprawuje nadzór nad wyborami i przelicza głosy. Wyniki przekazuje do Dyrektora Gimnazjum, który potwierdza ważność wyborów.

Warto sprawdzić
Skip to content