„Moja wakacyjna przygoda“

03.09.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Regulamin konkursu szkolnego „Moja wakacyjna przygoda“ :

 1. Organizatorem konkursu są Pani Beata Ślęczka, Pani Kinga Kominiak -nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach im.Jana Pawła II.
 2. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas IV- VIII.Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:I kategoria (uczniowie klas 4-6),II kategoria (uczniowie klas 7-8)
 3. Przedmiotem konkursu jest zrobienie komiksu pt. „Moja wakacyjna przygoda“
 4. Komiks powinnien być dostarczony do 30.09.2020 do Beata Ślęczka lub Kinga Kominiak.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie komiksu.
 6. Forma opracowania komiksu dowolna.
 7. Komiks nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Nie może być plagiatem utworów zamieszczonych w internecie.
 8. Organizator nie zwraca pracy i jednoznacznie zastrzega sobie możliwość opublikowania komiksu na stronie internetowej szkoły.
 9. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
 10. Rozstrzygnięcie nastąpi w październiku 2020r.
 11. Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej oraz na forum szkoły.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do cytowania utworów w mediach bez dodatkowej zgody.
 13. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
 14. Na laureatów czekają nagrody.
 15. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. –ochrona danych osobowych. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!
Warto sprawdzić
Skip to content