Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

24.01.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

7 marca 2022 roku odbędzie się w Polsce XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2022

Konkurs KANGUR 2022 organizowany jest pod patronatem Rady Europy, a w 1994 roku został wpisany do kalendarza imprez Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).

W konkursach może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki.Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają szansę zdobycia cennych nagród w postaci obozów zagranicznych i krajowych oraz wyjątkowych nagród rzeczowych.

Każdy uczestnik Konkursu KANGUR otrzyma w momencie rozpoczęcia Konkursu upominek. W tym roku jest to zabawka logiczna – zaplątany kangurek.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Test konkursowy w kategorii „Żaczek” (klasa 2) zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów.Test konkursowy w kategorii „Maluch” (klasa 3 i 4) zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.Testy konkursowe pozostałych kategorii „Beniamin”(klasa 5 i 6) ,”Kadet” (klasa 7 i 8) zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Zgłoszenia do Konkursu wraz z wpłatą 12 zł będą przyjmować do dnia 5 lutego 2022r

klasy 2 i 3 – p. Katarzyna Matoga

klasy 4 – 8 – p. Emilia Wójcicka

Archiwalne testy można znaleźć na stronie www.kangur-mat.pl

Zapraszamy!

Warto sprawdzić
Skip to content