Matematyczne Talenty

06.06.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Serdecznie zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w bezpłatnym konkursie matematycznym. 
 
Bieżąca edycja konkursu odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godzinie 9:00. 
 
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego.
 
Test konkursowy w każdej kategorii zawiera 20 zadań o dwóch stopniach trudności (10 zadań po 2 punkty oraz 10 zadań po 4 punkty). Do każdego zadania w każdej kategorii dołączone są 4 odpowiedzi oznaczone literami: A, B, C, D, z których dokładnie jedna jest poprawna.
 
Uczeń uczestniczący w Konkursie otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 15 punktów; maksymalnie może więc uzyskać 75 punktów.
 
Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie (zatem w przypadku zadania za 2 pkt. otrzymuje ‐0,5 pkt., a w zadaniach za 4 pkt. uzyskuje ‐1 pkt.).
 
W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności.
 
 
Warto sprawdzić
Skip to content