Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania

04.03.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym do realizacji projektu Humine – Grant 2 – pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Typ projektu A. Koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy 10 oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

 Celem zadania grantowego jest umożliwienie transformacji cyfrowej szkoły i wprowadzenia do niej elementów nauczania metodą STEAM, wyposażenie jej w urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne i oprogramowania, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Transformacja cyfrowa zostanie przeprowadzona w ramach Projektu koordynacyjnego przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Efektem tych działań jest stworzenie Szkoły modelowej II. Szkoła otrzymuje wsparcie w zakresie szkolenia dla nauczycieli, kadry zarządzającej, uczniów i rodziców uczniów w zakresie prowadzenia wysokiej jakości edukacji, indywidualne doradztwo.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Maksymalna wartość grantu wynosi 90 000 zł i jest ustalana na podstawie Wykazu zakupów.

Grant 3
Grant 3
Warto sprawdzić
Skip to content