Konkurs na Palmę Wielkanocną

02.03.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Regulamin Konkursu na Palmę Wielkanocną

Organizator: Nauczyciele klas pierwszych SP 2 w Dobczycach.

 1. Cele konkursu
 • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży
 • Przekaz wartości i tradycji ludowej
 1. Zadanie konkursowe

W konkursie mogą brać udział zarówno dzieci jak i dorośli ( rodzice) Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp.

 1. Warunki konkursu

 Palma musi wynosić minimum 50cm, wysokości i musi być dostarczona organizatorom w dniach 23 27 marca 2020r

Konkurs będzie oceniany w następujących kategoriach:

praca indywidualna:

I grupa:  dzieci klas I-III

II grupa: dzieci klas  IV – VIII

 1. Warunki udziału:
 • Praca zbiorowa lub indywidualna;
 • Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;
 • Zgłoszenie palmy do konkursu w nie przekraczalnym terminie.

            Prace powinny być oznaczone   metryczką  mocno przytwierdzoną  do palmy,         

            zawierającą następujące informacje:  

      Imiona i nazwiska twórców palmy;

      Nazwę placówki, adres, klasa;

      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna);

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 30.03.2020r.

 1. Ocena prac:
 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne  z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne.
 • Prace, które wytypują jurorzy zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce).
 • Jury może również przyznać wyróżnienia oraz wyłonić dodatkową kategorię
 1. Kryteria oceny prac.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę: 

 • Zgodność z regulaminem konkursu,
 • Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 • Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • Wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • Estetykę wykonania pracy.

 1. Kontakt

Aneta Krasek 1c – sala 121, Magdalena Podsiadło 1b – sala 107, Dorota Galija  kl. 1a – sala 106

                                 

Warto sprawdzić
Skip to content