Konkurs ekologiczny

17.01.2019 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Dar panowania nad przyrodą winniśmy

wykorzystać w poczuciu

odpowiedzialności, świadomości,

że jest to wspólne dobro ludzkości”. (Jan Paweł II)

KONKURS EKOLOGICZNY

Na ratunek Ziemi”

Temat: TAJEMNICE ZIÓŁ.

REGULAMIN:

 1. Konkurs składa się z etapów: szkolnego i wojewódzkiego.
 2. Prace plastyczne, literackie, fotograficzne, filmowe należy oddać do końca lutego 2019r.
 3. Etap wojewódzki turnieju wiedzy ekologicznej odbędzie się 5 marca

o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Trąbkach dla młodszych i Niegowici dla starszych uczniów, natomiast finał konkursu w pozostałych kategoriach odbędzie się dnia 7 marca 2019r.

 1. Formy konkursu:
 • TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ- Zagadnienia ogólne oraz literatura:

-dla klas I-II „Zielnik. Zioła łąk i ogrodów” Henryk Grabarczyk wydawnictwo Arkady 2006

dla klas IV-V „Atlas ziół” Aleksandra Halarewicz Wydawnictwo SBM Warszawa 2015

dla klas VII-VII oraz III gimnazjum „Uprawa ziół” Agnieszka Gawłowska Wydawnictwo SBM Warszawa 2014 oraz „Atlas ziół krajowych” Arkadiusz Iwaniuk Wydawnictwo Bellona Warszawa 2006,2007,2010

Szczegółowe informacje u nauczycieli przyrody i biologii.

Etap szkolny turnieju wiedzy odbywać się będzie na terenie naszej szkoły (7 luty, godz.14.35), zgłoszenia do 5lutego.

Pięciu zwycięzców z naszej szkoły będzie reprezentować naszą Szkołę w etapie wojewódzkim: jedna z klasy pierwszej, jedna z klasy drugiej, jedna z klas IV-V, jedna z klas VII-VIII i jedna z III gimnazjum.

 • PRACE PLASTYCZNE- w etapie szkolnym udział mogą wziąć wszyscy uczniowie, niezależnie od udziału w innej formie konkursu. Prace konkursowe muszą spełniać wymogi:

– prace płaskie: format A3, wymiar: 297mm na 420mm, technika dowolna;

– prace przestrzenne: format 30cmx30cmx30cm), technika dowolna.

Jedną pracę konkursową może wykonywać tylko jedna osoba! Uczniowie proszeni są o oddawanie prac swoim nauczycielom biologii lub przyrody a w przypadku uczniów klas I-II swoim nauczycielkom w terminie do końca lutego. Prace muszą być podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą!

Spośród wszystkich prac zostaną wyłonione po jednej najlepszej z każdej kategorii: klasy I-II, klasy IV-V, klasy VII-VIII i III gimnazjum, których autorzy wezmą udział w etapie wojewódzkim.

 • PRACE FOTOGRAFICZNE- zadaniem uczestników jest wykonanie 1 zdjęcia formatu A4.

Prace należy oddać w terminie do końca lutego swoim nauczycielom biologii lub przyrody.

Spośród wszystkich prac zostaną wyłonione po jednej najlepszej z każdej kategorii: klasy I-II, klasy IV-V, klasy VII-VIII i III gimnazjum, których autorzy wezmą udział w etapie wojewódzkim.

 • PRACE LITERACKIE-

Uczeń ma napisać opowiadanie- max jedną stronę A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza.

Prace należy oddać na nośniku typu pendrive w terminie do końca lutego swoim nauczycielom biologii lub przyrody.

Spośród wszystkich prac zostanie wyłoniona 1 najlepsza(osobno z klas IV-V oraz VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum), której autor weźmie udział w etapie wojewódzkim.

 • PRACE FILMOWE-

Film ma być nagrany w formacie MP4, maksymalny czas 5min. Film musi być nagrany na płytce, płytka musi być podpisana. Prace należy oddać w terminie do końca lutego swoim nauczycielom biologii lub przyrody.

Spośród wszystkich prac zostanie wyłoniona 1 najlepsza (osobno z klas IV-V oraz VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum ), której autor weźmie udział w etapie wojewódzkim.

 1. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostaną nagrodzeni ocenami.
 2. Wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa odbędzie się 22 marca 2019 w Kampusie Wielickim- Sali audytoryjnej w Wieliczce. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody!
 3. WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU UDZIELAJĄ: pani Marzena Mikołajczyk, pani Anna Kubicka.
Warto sprawdzić
Skip to content