Konkurs Ekologiczny „Na ratunek ziemi”

01.01.2018 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

„Dar panowania nad przyrodą winniśmy
wykorzystać w poczuciu
odpowiedzialności, świadomości,
że jest to wspólne dobro ludzkości”. (Jan Paweł II)

KONKURS EKOLOGICZNY
„Na ratunek Ziemi”

Temat: OWADY

REGULAMIN:
1.) Konkurs składa się z etapów: szkolnego i wojewódzkiego – turniej wiedzy oraz prace plastyczne, szkolnego i ogólnopolskiego – prace literackie oraz filmowe, szkolnego i międzynarodowego – prace fotograficzne.
2.) Prace plastyczne, literackie, fotograficzne należy oddać do końca lutego 2018r.
3.) Etap wojewódzki turnieju wiedzy ekologicznej odbędzie się
7 marca o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Niegowici, natomiast finał konkursu w pozostałych kategoriach odbędzie się dnia 9 marca 2018r.
4.) Formy konkursu:

 • TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ – Zagadnienia ogólne oraz literatura dostępne są u nauczycieli biologii i przyrody.
  Etap szkolny turnieju wiedzy odbywać się będzie na terenie naszej szkoły (23 stycznia, godz.11.50), zgłoszenia do 21 stycznia.
  Trzech wyłonionych zwycięzców z klas gimnazjalnych oraz jeden z klas szkoły podstawowej będzie reprezentować naszą Szkołę w etapie wojewódzkim.
 • PRACE PLASTYCZNE– w etapie szkolnym udział mogą wziąć wszyscy uczniowie, niezależnie od udziału w innej formie konkursu. Prace konkursowe muszą spełniać wymogi:
  – prace płaskie: format A2, technika dowolna;
  – prace przestrzenne: format 40cmx40cmx40cm), technika dowolna.
  Jedną pracę konkursową może wykonywać tylko jedna osoba! Uczniowie proszeni są o oddawanie prac swoim nauczycielom biologii lub przyrody w terminie do końca lutego. Prace muszą być podpisane! Spośród wszystkich prac zostaną wyłonione po jednej najlepszej z każdej kategorii(osobno dla klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej), których autorzy wezmą udział w etapie wojewódzkim.
 • PRACE FOTOGRAFICZNE– zadaniem uczestników jest wykonanie 1 zdjęcia formatu A4.
  Prace należy oddać w terminie do końca lutego swoim nauczycielom biologii lub przyrody. Spośród wszystkich prac zostanie wyłoniona 1 najlepsza, której autor weźmie udział w etapie międzynarodowym.
 • PRACE LITERACKIE – Uczeń ma napisać opowiadanie- max jedną stronę A4. Prace należy oddać w terminie do końca lutego swoim nauczycielom biologii lub przyrody. Spośród wszystkich prac zostanie wyłoniona 1 najlepsza(osobno z klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej), której autor weźmie udział w etapie ogólnopolskim. 
 • PRACE FILMOWE – Film ma być nagrany w formacie MP4, maksymalny czas 5min. Film musi być nagrany na płytce, płytka musi być podpisana. Prace należy oddać w terminie do końca lutego swoim nauczycielom biologii lub przyrody.
  Spośród wszystkich prac zostanie wyłoniona 1 najlepsza(osobno z klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej), której autor weźmie udział w etapie ogólnopolskim.

5.) Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostaną nagrodzeni ocenami.
6.) Wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa odbędzie się 23 marca w Kopalni Soli w Wieliczce. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody!
7.) WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU UDZIELAJĄ: pani Marzena Mikołajczyk oraz pani Anna Kubicka.

Warto sprawdzić
Skip to content