Konkurs Ekologiczny

23.01.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Prezentujemy kolejny konkurs: „WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY NA RATUNEK ZIEMI
Konkurs posiada kilka form,
• TURNIEJ WIEDZY – WOJEWÓDZKI
• KONKURS PLASTYCZNY – WOJEWÓDZKI
• KONKURS LITERACKI – OGÓLNOPOLSKI
• KONKURS FOTOGRAFICZNY – OGÓLNOPOLSKI
Z każdej formy i kategorii wiekowej możemy wybrać jednego przedstawiciela na szkolnym poziomie, który będzie reprezentował nas na szczeblu wojewódzkim.
 
TURNIEJ WIEDZY:
TERMIN ELIMINACJI SZKOLNYCH:
KLASY I-III -> 16 LUTEGO 2022 r. (środa) lekcja 4
KLASY IV – VIII -> 15 LUTEGO 2022 r. (WTOREK) LEKCJA 7
Zgłoszenia z klas I-III przyjmuje p. Katarzyna Matoga, z klas IV- VIII p. Anna Kubicka
(Literaturę i potrzebne materiały posiadają wyżej wymienione panie, chętnych prosimy o kontakt, aby dobrze przygotować się do testu).
 
KONKURS PLASTYCZNY
PRACE PŁASKIE
• Format – A3
• Technika – dowolna
• Grupa wiekowa – klasy I – III (JEDNA PRACA),
KLASY IV-VIII (JEDNA PRACA)
KATEGORIA – PRACE PRZESTRZENNE
• Format max 40 cm x 40 cm x 40 cm
• Technika – dowolna
TERMIN PRZESŁANIA PRAC
• 3 marca 2022 r.
 
KONKURS FOTOGRAFICZNY
TYLKO JEDNO ZDJĘCIE
• Format A4
• Grupa wiekowa – klasy I – III, KLASY IV-VIII
TERMIN PRZESŁANIA PRAC
• 3 marca 2022 r.
 
KONKURS LITERACKI:
PRACA LITERACKA – OPOWIADANIE
✓ format: max. 1 strona A4
✓ czcionka Times New Roman 12
GRUPA WIEKOWA – KLASY IV – VIII
 
Autorem jednej pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń.
Wszystkie prace konkursowe: plastyczne, literackie, fotograficzne muszą być opisane na odwrocie zgodnie z podanym wzorem metryczki (wzór na ostatnim zdjęciu).
 
KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE! ZAPRASZAMY 
 
Warto sprawdzić
Skip to content