Konkurs ekologiczny

21.01.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

KONKURS EKOLOGICZNY „Na ratunek Ziemi”

Temat: Zdrowie i sól.

REGULAMIN:
1)Konkurs składa się z etapów: szkolnego i wojewódzkiego.
2)Prace plastyczne, literackie, fotograficzne, filmowe należy oddać do 24 lutego 2020r.
3)Etap wojewódzki turnieju wiedzy ekologicznej odbędzie się 5 marca o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Trąbkach, natomiast finał konkursu w pozostałych kategoriach odbędzie się dnia 9 marca 2020r.
4)Formy konkursu:

TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ- Zagadnienia ogólne oraz wykaz literatury dostępne u nauczycieli organizatorów etapu szkolnego.

– chętni uczniowie z klas I-III zgłaszają się do pani Katarzyny Matogi, zgłoszenia do 10.02.2020, termin eliminacji szkolnych zostanie podany w późniejszym terminie.

-uczniowie klas IV-VIII zgłaszają się do swoich nauczycielek przyrody lub biologii w terminie do 10.02.2020. Termin eliminacji szkolnych zostanie podany w terminie późniejszym.

Po jednym uczniu z każdej kategorii wiekowej będzie reprezentować naszą Szkołę w etapie wojewódzkim.

PRACE PLASTYCZNE- w etapie szkolnym udział mogą wziąć wszyscy uczniowie, niezależnie od udziału w innej formie konkursu. Prace konkursowe muszą spełniać wymogi:

– prace płaskie: format A3, wymiar: 297mm na 420mm, technika dowolna;

– prace przestrzenne: format 30cmx30cmx30cm, technika dowolna.

Jedną pracę konkursową może wykonywać tylko jedna osoba! Uczniowie proszeni są o oddawanie prac swoim nauczycielom biologii lub przyrody a w przypadku uczniów klas I-III p. Katarzynie Matodze w terminie do 24 lutego. Prace muszą być podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą!

Spośród wszystkich prac zostaną wyłonione po jednej najlepszej z każdej kategorii: klasy I-III, klasy IV-VIII, których autorzy wezmą udział w etapie wojewódzkim.

PRACE FOTOGRAFICZNE- zadaniem uczestników jest wykonanie 1 zdjęcia formatu A4.
Prace należy oddać w terminie do 24 lutego swoim nauczycielom biologii lub przyrody.

Spośród wszystkich prac zostaną wyłonione po jednej najlepszej z każdej kategorii: klasy I-III, klasy IV-VIII, których autorzy wezmą udział w etapie wojewódzkim.

PRACE LITERACKIE-
Uczeń ma napisać opowiadanie- max jedną stronę A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza.
Prace należy oddać na nośniku typu pendrive w terminie do 24 lutego swoim nauczycielom biologii lub przyrody.

Spośród wszystkich prac zostanie wyłoniona 1 najlepsza (kategoria wiekowa IV-VIII szkoły podstawowej ), której autor weźmie udział w etapie wojewódzkim.

PRACE FILMOWE-
Film ma być nagrany w formacie MP4, maksymalny czas 3min. Film musi być nagrany na płytce, płytka musi być podpisana. Prace należy oddać w terminie do 24 lutego swoim nauczycielom biologii lub przyrody.
Spośród wszystkich prac zostanie wyłoniona 1 najlepsza (klasy IV-VIII szkoły podstawowej ), której autor weźmie udział w etapie wojewódzkim.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostaną nagrodzeni ocenami.

Pełny regulamin Konkursu Wojewódzkiego znajduje się na stronie Szkoły Podstawowej w Trąbkach: https://sptrabki.szkolnastrona.pl/p,38,regulamin-2020

Rodzice uczniów, którzy przejdą do etapu wojewódzkiego zobowiązani są do podpisania klauzuli RODO. W przypadku braku takiego podpisu udział ucznia w etapie wojewódzkim będzie niemożliwy.

Wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa odbędzie się 25 marca 2020 w Kopalni Soli w Wieliczce. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU UDZIELAJĄ: pani Marzena Mikołajczyk,
pani Katarzyna Matoga,
pani Anna Kubicka.

Warto sprawdzić
Skip to content