Konkurs

24.11.2019 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM

CELE KONKURSU:

 1. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim i niemieckim;

 2. Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych;

 3. Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni oraz aktywności twórczej młodzieży.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach.

 2. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej wraz z :

– krótkim pozdrowieniem świątecznym w języku angielskim lub niemieckim np. „Merry Christmas” => dla klas I – III

– umieszczonymi na niej życzeniami w języku angielskim lub niemieckim => dla klas IV – VI

3. Kartka powinna być wykonana w formacie składanej pocztówki nie większym niż A5 oraz dowolną, wybraną przez siebie techniką plastyczną.

4. Każdy uczeń może dostarczyć maksymalnie dwie prace: jedną w języku angielskim, a drugą w języku niemieckim

5. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy I – III

 • klasy IV – VI

6. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać:

 • zgodność z tematem;

 • ogólne wrażenie artystyczne wykonanej pracy;

 • oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania;

 • poprawność językową.

7. Każda praca musi zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko autora pracy oraz klasę

TERMIN ODDANIA PRAC : do 7 grudnia 2019 roku u nauczycieli języka angielskiego lub niemieckiego

(A. Żołnierczyk, K. Starzak)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU : 11 grudnia 2019 roku

UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD : 20 grudnia 2019 roku

Komisja wybierze najładniejsze prace, które zostaną nagrodzone.

Wszystkie zgłoszone kartki, spełniające wymogi konkursu, zostaną umieszczone na wystawie szkolnej w dniach od 11 do 21 grudnia 2019 roku, a zdjęcia zwycięskich prac dodatkowo umieszczone będą na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania kartek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Organizatorzy:

Nauczyciele języków obcych:

Alicja Żołnierczyk, Katarzyna Starzak

Warto sprawdzić
Skip to content