Karta rowerowa 2019

23.05.2019 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Drodzy Rodzice!

Uczniowie klas 4 mają możliwość zdawania egzaminu na kartę rowerową w naszej szkole. Egzamin składa się z dwóch części: egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny.


Materiał niezbędny do zdania egzaminu teoretycznego jest realizowany na zajęciach technicznych w klasie czwartej. Podstawą jest podręcznik.

Uczniowie przygotowywali się także do egzaminu poprzez rozwiązywanie testów:

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4

Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 27 maja w godzinach: 8.00-11.20, natomiast egzamin praktyczny 31 maja w godzinach: 8.00-11.30

Waszym zadaniem będzie jedynie dopilnowanie, aby Wasze dziecko utrwaliło zdobytą wiedzę i przybyło na egzamin teoretyczny (forma testu pisemnego) a następnie praktyczny, polegający na przejeździe na rowerze wyznaczonej trasy zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

Procedura uzyskania karty rowerowej

  1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych Arkusz zaliczeń ucznia oraz zgodę na przystąpienie dziecka do egzaminu;
  2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe;
  3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna;
  4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy;
  5. Zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych w wyznaczonym terminie egzaminu z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia, zgodą oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
  6. Przystąpić do testu teoretycznego.
  7. Po pozytywnym zaliczeniu testu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze na placu manewrowym.
  8. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie kartę rowerową.

Nauczyciele techniki: p.Małgorzata Chanek, p.Paulina Lenart, p.Łukasz Chanek

Warto sprawdzić
Skip to content