Kampania wyborcza (wybory do SU)

24.09.2019 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

  1. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich zgłaszają jednego kandydata, który automatycznie będzie wchodził w skład władz Samorządu Uczniowskiego.
  2. Uczniowie klas: 4, 5, 6, 7, 8 szkoły podstawowej zgłaszają maksymalnie po 2 kandydatów.
  3. Od 25 września kandydaci będą mogli wywiesić swoje plakaty na drzwiach od sal, plastikowych częściach okien. Zabronione jest naklejanie na szybach, ścianach. Niszczenie plakatów jest surowo zabronione pod karą m.in. pozbawienia praw wyborczych.
  4. 30 września 2019 (poniedziałek) odbędzie się publiczna prezentacja poszczególnych kandydatów. Prezentacja może być przygotowana w dowolnej formie tj. film, prezentacja multimedialna, prezentacja ustna, występy artystyczne itp.. Czas na prezentację swojej kandydatury wynosi maksymalnie 5 minut.
  5. Każdy z kandydatów najpóźniej do piątku tj. 26 września informuje p. Łukasza Chanka o zapotrzebowaniu na nagłośnienie (ilość mikrofonów, rzutnik multimedialny, muzyka, konieczność odtworzenia filmu). Wszystkie prezentacje bądź też filmy powinny otwierać się przy pomocy oprogramowania Microsoft Office dla środowiska Windows.
  6. Wszelkie prezentacje, filmy, muzyka musi być przekazana do p. Łukasza Chanka najpóźniej do 27 września (konieczność zgrania i sprawdzenia poprawności odtwarzania itp.). Materiały nie dostarczone w tym terminie nie będą odtworzone.
  7. Wybory odbędą się 1 października 2019 (wtorek).

 

 

Warto sprawdzić
Skip to content