Dobczycka Olimpiada Gimnastyczna

31.05.2018 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Regulamin

Dobczyckiej Olimpiady Gimnastycznej

oraz konkursu wiedzy gimnastycznej

dla Szkół Podstawowych

 Cele:

 1. Popularyzacja gimnastyki i uświadamianie potrzeby jej uprawiania w „złotym wieku motoryczności”, jak i w całym okresie szkolnym.
 2. Umiejętność zapamiętania układów ćwiczeń, poznanie specyfiki zawodów gimnastycznych oraz wyłonienie dzieci z predyspozycjami do uprawiania gimnastyki.
 3. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania swoich predyspozycji i sprawności.
 4. Rozwijanie wiedzy o sportach gimnastycznych, kulturze fizycznej oraz o budowiei funkcjonowaniu ciała ludzkiego.
 5. Umiejętność dbania o własne ciało i zdrowie oraz zapobieganie wadom postawy.
 6. Wpływ na wzbogacanie zajęć ruchowych w szkołach o gimnastykę.
 7. Integracja dzieci i poznanie przez nich rywalizacji innej niż wyścigi, czy liczba goli.
 8. Propagowanie tworzenia oddziałów sportowych od najmłodszych klas.
 9. Rozwijanie poczucia bezinteresownej życzliwości i szacunku wobec koleżanek
  i kolegów.
 10. Profilaktyka zdrowotna, zachowanie trzeźwego umysłu oraz propagowanie zajęć ruchowych jako przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkotykowym.
 11. Wdrażanie kulturalnego i życzliwego kibicowania.

Uczestnicy konkurencji sprawnościowych:

 1. Uczniowie szkół podstawowych, którzy zdołają opanować układy ćwiczeń i wymogi przedstawione w załączniku nr 1. Uczniów wyłaniają wychowawcy na podstawie własnych odczuć (selekcja wewnątrz klasowa), lub na prośbę dziecka czy rodzica.
 2. Wszyscy uczniowie klas sportowych o profilu gimnastycznym, będą rywalizować tylko na poziomie swojej klasy, ich układy ćwiczeń i wymogi będą inne niż dla pozostałych uczniów, a klasyfikacja oddzielna.
 3. Uczniowie będący licencjonowanymi zawodnikami sekcji gimnastycznych również będą klasyfikowani osobno.

 Uczestnicy konkursu wiedzy gimnastycznej:

 1. Uczniowie szkół podstawowych, którzy reprezentując szkołę, sprawdzą swoją wiedzę pisząc test wyboru z zakresu kultury fizycznej, gimnastyki podstawowej, sportów gimnastycznych oraz znajomości budowy i funkcjonowania ciała ludzkiego.
 2. Do konkursu wiedzy mogą przystąpić również dzieci biorące udział w Olimpiadzie.
 3. Zakres materiału, główne zagadnienia oraz teksty pomocnicze zostaną przesłane drogą mailową w odpowiedzi na zgłoszenie.

Organizatorzy:

            Trener i wychowawcy klas sportowych o profilu gimnastycznym Szkoły Podstawowej nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach.

Termin i miejsce:

            13 czerwca 2018 r. (środa)

            9:00 – 12:00/14:00 (w zależności od liczby zgłoszeń)

            RCOS w Dobczycach, ul. Szkolna 43 (hala sportowa, budynek gimnazjum)

Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:

 1. Zgłoszenia (załącznik nr 2) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres piotrekskora@wp.pl do 8 czerwca 2018 r. Liczba miejsc ograniczona!!! Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Uczniów startujących obowiązuje znajomość wymaganych układów ćwiczeń.
 3. Zawodników obowiązuje strój sportowy: kostium gimnastyczny lub krótkie spodenki czy getry, przylegająca koszulka, baletki, skarpetki lub boso oraz upięte włosy u dziewczynek.
 4. Opiekunowie dostarczają organizatorowi w dniu zawodów zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w olimpiadzie (zgody w załączniku). Dotyczy zawodników.
 5. Potwierdzeniem zgłoszenia zawodników będzie email zwrotny od organizatora, a po 10 czerwca email z planem godzinowym olimpiady. Informacje będą również zamieszczane na stronie profilu facebookowym Szkół Podstawowych w Dobczycach, Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz patronów medialnych.

Informacje techniczne:

 1. Zawodnicy startują w klasyfikacji indywidualnej osobno dla klas I, II, III, IV, V, VI
  i VII, jak i w klasyfikacji drużynowej, gdzie średnia punktów wyliczana jest na daną szkołę przy minimum 3 zawodnikach. Każda klasa ma te same układy ćwiczeń.
 2. Klasy sportowe o profilu gimnastycznym będą rywalizowały tylko w swojej klasie. Starty uczniów tych klas będą odbywały się w tym samym czasie co starty pozostałych dzieci.
 3. Będą wyznaczone różne stacje ćwiczeń. Na każdej stacji będą odbywały się starty równocześnie w celu usprawnienia przebiegu olimpiady.
 4. Każdy zawodnik dostanie kartkę z poszczególnymi konkurencjami i sam wybiera sobie kiedy i jakie ćwiczenie chce zaliczyć. Wypełnioną kartę ćwiczeń oddaje do biura zawodów, gdzie obliczana jest średnia ważona zdobytych punktów.
 5. Najwyższą wagę ma układ ćwiczeń wolnych, wagę średnią mają skoki, a stacje siłowe i sprawnościowe określone są niską wagą oceny.
 6. Oceniać zawodników będą trenerzy, instruktorzy oraz sędziowie gimnastyki sportowej, artystycznej i akrobatyki sportowej.
 7. Zaplanowane są pokazy zawodników sekcji wyczynowych gimnastyki artystycznej, sportowej, akrobatyki sportowej czy aerobiku sportowego.
 8. Jeśli któraś szkoła chciałaby również zaprezentować jakiś pokaz indywidualny, lub grupowy, to prosimy o wcześniejsze zgłoszenie organizatorowi.
 9. Dla zawodników przewidziane są medale i dyplomy, natomiast dla klasyfikacji drużynowej (szkolnej) puchary.
 10. Test wiedzy gimnastycznej będzie pisany w sali konferencyjnej najpierw dla dzieci nie startujących w Olimpiadzie, a następnie indywidualnie dla zawodników, którzy skończyli swoje starty. Wyniki będą ogłoszone podczas części oficjalnej zakończenia zawodów. Dla laureatów przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe:

 1. W olimpiadzie mogą startować osoby, które nie mają przeciwwskazań do udziału w konkurencjach sportowych.
 2. Obowiązkiem organizatora jest zabezpieczenie obiektu oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zawodów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych nie z winy organizatora.
 4. Organizator nie odpowiada za zagubione rzeczy.
 5. W sprawach spornych wynikłych w trakcie imprezy, decyzje podejmuje organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz programu imprezy w zależności od ostatecznej liczby uczestników.
 7. Organizator przewidział napoje oraz poczęstunek dla zawodników i opiekunów.
 8. Podczas zakończenia Olimpiady odbędzie się loteria fantowa.

Kontakt:

mgr Piotr Skóra – 506 540 347

  Dokumenty do pobrania:

Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie.

Warto sprawdzić
Skip to content