Zebrania i klasyfikacja

DATATREŚĆ
19.09.2023 r. (wtorek)Zebrania informacyjne
16.11.2023 r. (środa)Konsultacje indywidualne dla rodziców
19.12.2023 r. (wtorek)Termin powiadomienia rodziców o grożących ocenach niedostatecznych za I semestr. 
19.01.2024 r. (piątek)Termin wystawienia ocen śródrocznych
26.01.2024 r. (piątek)Rada klasyfikacyjna za I semestr
01.02.2024 r. (czwartek)Informacja o wynikach nauczania, frekwencji i zachowania uczniów w I semestrze. Informacja o organizacji egzaminów. Pedagogizacja rodziców.
8.02.2024 r. (czwartek)Rada podsumowująca I semestr
6.05.2024 r. (poniedziałek)Termin powiadomienia rodziców o grożących niedostatecznych ocenach rocznych i końcowych.
1.06.2024 r. (sobota)proponowane oceny końcoworoczne
7.06.2024 r. (piątek)Informacja o przewidywanych ocenach uczniów na koniec roku szkolnego. Pedagogizacja rodziców.
7.06.2024 r. (piątek)Termin wystawienia ocen końcoworocznych
14.06.2024 r. (piątek)Rada klasyfikacyjna końcoworoczna
20.06.2024 r. (czwartek)Rada podsumowująca rok szkolny 2023/2024

Informacja przygotowana przez: Aleksander Płoskonka

Ostatnia modyfikacja przez: Aleksander Płoskonka

Data publikacji: 16.11.2022 10:52:45

Data ostatniej zmiany: 25.09.2023 09:22:44

Historia zmian

16.11.2022 10:52:45

Autor: Aleksander Płoskonka

Rodzaj: Publikacja

18.09.2023 00:00:00

Autor: Aleksander Płoskonka

Rodzaj: Aktualizacja danych

Warto sprawdzić
Skip to content