Zebrania i klasyfikacja

02.02.2022r. (środa) Rada podsumowująca I semestr

DATATREŚĆ
20.09.2022r. (wtorek)Zebrania informacyjne
16.11.2022r. (środa)Konsultacje indywidualne dla rodziców
19.12.2022 r. (poniedziałek)Termin powiadomienia rodziców o grożących ocenach niedostatecznych za I semestr. 
18.01.2023 r. (środa)Termin wystawienia ocen śródrocznych
25.01.2022r. (środa)Rada klasyfikacyjna za I semestr
15.02.2023r. (środa)Informacja o wynikach nauczania, frekwencji i zachowania uczniów w I semestrze. Informacja o organizacji egzaminów. Pedagogizacja rodziców.
16.02.2023r.Rada podsumowująca I semestr
29.03.2023 r. (środa)Konsultacje indywidualne dla rodziców
9.05.2023r. (wtorek)Termin powiadomienia rodziców o grożących niedostatecznych ocenach rocznych i końcowych.
2.06.2023r. (piątek)proponowane oceny końcoworoczne
9.06.2023 r. (piątek)Informacja o przewidywanych ocenach uczniów na koniec roku szkolnego. Pedagogizacja rodziców.
9.06.2023r. (piątek)Termin wystawienia ocen końcoworocznych
16.06.2023r.(piątek)Rada klasyfikacyjna końcoworoczna
23.06.2023r. (czwartek)Rada podsumowująca rok szkolny 2021/2022

Informacja przygotowana przez: Aleksander Płoskonka

Ostatnia modyfikacja przez:

Data publikacji: 16.11.2022 10:52:45

Data ostatniej zmiany: 16.11.2022 10:52:45

Historia zmian

16.11.2022 10:52:45

Autor: Aleksander Płoskonka

Rodzaj: Publikacja

Warto sprawdzić
Skip to content