Załatwianie spraw

  1. Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów,
  2. Korespondencję można dostarczy osobiście lub drogą pocztową,
  3. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw,
  4. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem kolejności wpływu oraz trybu i terminów zgodnych z Ustawą o Systemie Oświaty i ustawą P:rawo Oświatowe

Informacja przygotowana przez: Aleksander Płoskonka

Ostatnia modyfikacja przez: Aleksander Płoskonka

Data publikacji: 19.10.2022 07:43:22

Data ostatniej zmiany: 16.11.2022 12:52:19

Historia zmian

19.10.2022 07:43:22

Autor: Aleksander Płoskonka

Rodzaj: Publikacja

Warto sprawdzić
Skip to content