Statut

Statut Gimnazjum w Dobczycach nadany został Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach nr XIV/114/2000 z dnia 24 stycznia 2000 roku w sprawie nadania statutu Gimnazjum w Dobczycach. 

Zgodnie z art. 42. ust. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Pedagogiczna Szkoły przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły. Uchwałami Rady Pedagogicznej wprowadzane są zmiany do statutu.

Informacja przygotowana przez: Aleksander Płoskonka

Ostatnia modyfikacja przez: Aleksander Płoskonka

Data publikacji: 19.10.2022 07:43:22

Data ostatniej zmiany: 16.11.2022 10:48:06

Historia zmian

19.10.2022 07:43:22

Autor: Aleksander Płoskonka

Rodzaj: Publikacja

Warto sprawdzić
Skip to content