Status prawny

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Dobczyce, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), statutu szkoły oraz Uchwały nr XXXIV/219/17 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. 

Obwód szkoły:

  • miasto Dobczyce ulice: Marwin, Kilińskiego, Stadnicka, 21-Stycznia, Skrzynecka, Św. Floriana, Garncarska, Obwodowa, W. Witosa, Św. Anny, Wesoła, Szkolna, Zacisze, Piastowska, os. Jagiellońskie, os. Piastowskie, Spacerowa, Wawelska, Przemysłowa, Słoneczna, Lubomisrkicj, Łąkowa, Łanowa, J. Dominika, Polna
  • wieś: Niezdów

Informacja przygotowana przez: Aleksander Płoskonka

Ostatnia modyfikacja przez: Aleksander Płoskonka

Data publikacji: 19.10.2022 07:43:22

Data ostatniej zmiany: 16.11.2022 10:43:16

Historia zmian

19.10.2022 07:43:22

Autor: Aleksander Płoskonka

Rodzaj: Publikacja

Warto sprawdzić
Skip to content