Organy Szkoły

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Samorząd Uczniowski
 4. Rada Rodziców

Dyrekcja:

 • mgr Aleksander Płoskonka – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
 • mgr Mariola Duda – zastępca dyrektora, nauczycielka języka polskiego

Grono pedagogiczne:

 • mgr Monika Banaś
 • mgr Jolanta Barańska
 • mgr Lidia Bełko
 • mgr Łukasz Chanek
 • mgr Małgorzata Chanek
 • mgr Grzegorz Ćwierz
 • mgr Maria Dąbrowska-Piwowarczyk
 • mgr Mariola Duda
 • mgr Katarzyna Dyrcz
 • mgr Anna Grabowska
 • mgr Małgorzata Hujdus
 • mgr ks. Bogdan Jeleń
 • mgr Elżbieta Klimek-Piwowarczyk
 • mgr Elżbieta Kołdras
 • mgr Krystyna Kowal-Gruchała
 • mgr Anna Kubicka
 • mgr Anna Lenda
 • mgr Mariola Lis
 • mgr Monika Łażewska
 • mgr Małgorzata Maniecka
 • mgr Agata Materna
 • mgr Katarzyna Matoga
 • mgr Marzena Mikołajczyk
 • mgr Magdalena Nowak
 • mgr Beata Orlik
 • mgr Aleksander Płoskonka
 • mgr Anna Podmokła
 • mgr Magdalena Podsiadło
 • mgr Iwona Ptak
 • mgr Magdalena Rak
 • mgr Małgorzata Raszewska
 • mgr Agnieszka Ruman-Głuszko
 • mgr Agnieszka Rutka
 • mgr Lucyna Sikora
 • mgr Paulina Sikora
 • mgr Piotr Skóra
 • mgr Lucyna Sławińska-Targosz
 • mgr Beata Słoboda-Kasza
 • mgr Izabela Spytek
 • mgr Renata Starmach
 • mgr Katarzyna Starzak
 • mgr Dorota Szczepkowska
 • mgr Iwona Szybowska
 • mgr Beata Ślęczka
 • mgr Justyna Tafel
 • mgr Ewa Tkaczyk
 • mgr Tomasz Trojan
 • mgr Katarzyna Twardosz
 • mgr Alicja Wątor
 • mgr Emilia Wójcicka
 • mgr Arkadiusz Wyroba
 • mgr Agnieszka Zagórska
 • Jolanta Zelman-Pilch
 • mgr Alicja Żołnierczyk

Administracja:

 • Małgorzata Dybek – sekretarz szkoły
 • Krystyna Szumiec – asystent osoby niepełnosprawnej
 • Józefa Szewczyk – pomoc nauczyciela
 • Lidia Żuławińska – pomoc nauczyciela
 • Maria Ścibor – pomoc nauczyciela

Samorząd Uczniowski:

 • Przewodniczący: Kamil Pawłowski
 • Z-ca przewodniczącego: Nadia Hyży
 • Skarbnik: Ewa Bukiej
 • Protokolant: Paulina Piwowar / Anna Pudlik
 • Sekcja artystyczna: Ewa Bukiej – przewodnicząca
 • Sekcja organizacyjna: Nadia Hyży – przewodnicząca
 • Sekcja porządkowa: Bartosz Soboń – przewodniczący

Rada Rodziców:

 • Przewodniczący: Aneta Marcisz
 • Z-ca przewodniczącego: Sylwia Górka
 • Skarbnik: Ewa Szymoniak
 • Sekretarz: Izabela Guzik

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Lidia Żuławińska
 • Członkowie: Alina Mitan

Informacja przygotowana przez: Aleksander Płoskonka

Ostatnia modyfikacja przez: Aleksander Płoskonka

Data publikacji: 19.10.2022 07:43:22

Data ostatniej zmiany: 20.09.2023 08:37:30

Historia zmian

19.10.2022 07:43:22

Autor: Aleksander Płoskonka

Rodzaj: Publikacja

19.09.2023 07:55:00

Autor: Aleksander Płoskonka

Rodzaj: Aktualizacja danych

Warto sprawdzić
Skip to content