„Bez nałogów żyj zdrowo z całych sił” – konkurs

12.03.2018 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Regulamin szkolnego konkursy plastycznego
„Bez nałogów żyj zdrowo z całych sił”

ORGANIZATOR Zespół pedagogów.

CELE KONKURSU

  • profilaktyka uzależnień;
  • popularyzacja zdrowego trybu życia;
  • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań plastycznych;
  • rozwijanie wyobraźni, i umiejętności plastycznych.

  WARUNKI UCZESTNICTWA
–   konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I oraz IV naszej szkoły,
–  konkurs ma charakter indywidualny, każdy uczestnik może wykonać  jedną pracę,
–   prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników,
–   temat pracy „Bez nałogów żyj z całych sił”
–   prace będą oceniane osobno na danym poziomie klasowym przez powołaną komisję 
( w komisji nie będą zasiadać wychowawcy oraz organizatorzy),
– każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz należy dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna (zgody do pobrania u organizatora).

KRYTERIA OCENY

  • 0-5 pkt – zgodność z tematem
  • 0-5 pkt – samodzielność wykonania
  • 0-5 pkt – estetyka wykonania
  • 0-5 pkt – kreatywność, pomysłowość, oryginalność

FORMA PRACY
–  format pracy –  maksymalnie A3
– technika i wykonanie dowolne

  TERMIN DOSTARCZANIA PRAC
Termin dostarczania prac upływa dnia 16 marca 2018 r. (prace dostarczamy do pani pedagog, sali 204 lub do wychowawców). Uroczyste zakończenie konkursu, połączone z wystawą pokonkursową i wręczeniem dyplomów oraz nagród  nastąpi dnia 21 marca 2018r
w czasie Szkolnego Dnia Profilaktyki. Zapraszamy – Zespół pedagogów SP2 w Dobczycach.

Warto sprawdzić
Skip to content