Konkurs poetycki

28.03.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i udziału w konkursie zorganizowanym na 100 – lecie urodzin naszego Patrona 🙂
_______
Szkolny konkurs poetycki na wiersz o Janie Pawle II
 
Regulamin konkursu:
1.Organizatorem konkursu są Pani Beata Ślęczka, Pani Kinga Kominiak, Pani Małgorzata Hujdus nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach im.Jana Pawła II.
 
2.Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas III- VIII. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:I kategoria (uczniowie klas 3-4),II kategoria (uczniowie klas 5-6), III kategoria (uczniowie klas 7-8).
 
3.Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza o Janie Pawle II z okazji 100-lecia urodzin.
 
4.Tekst wiersza powinien być dostarczony do dnia 10.05.2020 r.w formie elektronicznej na podane poniżej adresy mailowe:
beata.sleczka@interia.pl
kominiak.kinga@gmail.com
goniah_4@interia.pl
 
5.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza.
 
6.Forma wiersza dowolna,wiersz powinien zawierać minimum 8 wersów . Treść zgodna z tematem konkursu Jan Paweł II.
 
7.Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Nie może być plagiatem utworów zamieszczonych w internecie.
 
8.Organizator nie zwraca tekstu i jednoznacznie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na stronie internetowej szkoły oraz do wykorzystania podczas uroczystości z okazji 100 rocznicy urodzin patrona szkoły.
 
9.Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
 
10.Uroczyste rozstrzygnięcie nastąpi w maju 2020r.
 
11.Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej oraz na forum szkoły.
 
12.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do cytowania utworów w mediach bez dodatkowej zgody.
 
13.W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
 
14.Na laureatów czekają nagrody.
 
15. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. – ochrona danych osobowych.
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!
Warto sprawdzić
Skip to content