Zastępstwa

23.05.2022r.
poniedziałek

Bełko Lidia
2. NI - zajęcia odwołane
4. 5c - matematyka - Płoskonka Aleksander - zastępstwo
5. 7b - język polski - Szybowska Iwona - zastępstwo
7. 7a - uczniowie zwolnieni do domu

Krasek Aneta
4) 3c - e_wczesnoszkolna - Podsiadło Magdalena - zastępstwo
5) 3c - e_wczesnoszkolna - Podsiadło Magdalena - zastępstwo
6) 4ac - uczniowie zwolnieni do domu


Zelman-Pilch Jolanta
6. świetlica - Hujdus Małgorzata - zastępstwo
7. świetlica - Hujdus Małgorzata - zastępstwo
8. świetlica - Hujdus Małgorzata - zastępstwo
15.30-16.00 świetlica - Hujdus Małgorzata - zastępstwo

24, 25 i 26 maja br. (wtorek, środa, czwartek)- Egzaminy ósmoklasisty


Uczniowie klas I - VII w tych dniach nie mają zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Świetlica szkolna jest zamknięta.