Zastępstwa

16.10.2019r.
środa

Krzysiak Józefa
1) 6b - technika - Chanek Małgorzata za 5c
2) 6c - muzyka - Klimek-Piwowarczyk Elżbieta za 5a


Banaś Monika
1) 5b - wycieczka
2) 6a - informatyka - Chanek Małgorzata za 5b
3) 5a - wycieczka
4) 5a - wycieczka
5) 1b - e_wczesnoszkolna - Podsiadło Magdalena - zastępstwo
7) 7b - informatyka - Chanek Małgorzata - zastępstwo


Chanek Łukasz
1) 5c - wycieczka
2) 5b - wycieczka
3) 5a - wycieczka

Maniecka Małgorzata
1) NI - zajęcia z klasą
2) 5c - wycieczka
3) 8a - historia - Kowal-Gruchała Krystyna za 5c
4) 6b - biologia - Mikołajczyk Marzena za 5c
5) 7a - język polski - Dąbrowska-Piwowarczyk Maria za 5b


Szybowska Iwona
1) 4a - wycieczka
2) 4a - wycieczka
4) 6c - technika - Chanek Małgorzata za 5a
5) 5c - wycieczka
6) 5c - wycieczka


Wątor Alicja
2) 8b - matematyka - Płoskonka Aleksander - całość
3) 8b - język angielski - Żołnierczyk Alicja - całość
5) świetlica - Kubicka Anna za 5a
6) świetlica - Tafel Justyna - zastępstwo
7) świetlica - Tafel Justyna - zastępstwo


Wójcicka Emilia
1) 5a - wycieczka
3) 4a - wycieczka
4) 6a - język angielski - Słoboda-Kasza Beata za 4a
6) 5b - wycieczka
7) 5ab - zajęcia matematyczne - wycieczka


Wyroba Arkadiusz
4) 2b - wychowanie fizyczne - Materna Agata z l.8 za 5c
5) 6bc - wychowanie fizyczne - Sikora Lucyna - zastępstwo
6) 6bc - wychowanie fizyczne - Sikora Lucyna - zastępstwo
7) 5c - wycieczka
8) 5c - wycieczka


Zagórska Agnieszka
1) 5b - wycieczka
2) 8b - matematyka - Płoskonka Aleksander - zastępstwo
3) 6c - muzyka - Sławińska-Targosz Lucyna za 5b
4) 4a/3b - język angielski - wycieczka/Żołnierczyk Alicja - całość
5) 1a - zajęcia komputerowe - Chanek Małgorzata za 4a
6) 3c - e_wczesnoszkolna - Rak Magdalena - zastępstwo

Bełko Lidia
4) 8b - język polski - Dąbrowska-Piwowarczyk Maria za 5b
6) świetlica - Mikołajczyk Marzena za 4a
7) świetlica - Lenda Anna - zastępstwo
8) świetlica - Lenda Anna - zastępstwo


wycieczka: kl. 4a, 4a, 5b, 5c
17.10.2019r.
czwartek

Chanek Łukasz
1) 6a - język angielski - Banaś Monika - całość
2) 6b - informatyka - Klimek-Piwowarczyk Elżbieta - całość
3) 6c - matematyka - Wójcicka Emilia - zastępstwo
4) 1b - kółko informatyczne - Podsiadło Magdalena - zastępstwo
6) 5a - kółko informatyczne - Chanek Małgorzata - zastępstwo
7) 8a - kółko informatyczne - Chanek Małgorzata - zastępstwo
8) 8b - kółko informatyczne - Chanek Małgorzata - zastępstwo


Ptak Iwona
1) 3b - język angielski - Żołnierczyk Alicja - zastępstwo
3) 3b - e_wczesnoszkolna - Podsiadło Magdalena - zastępstwo
4) 3b - e_wczesnoszkolna - Krasek Aneta - zastępstwo
5) rewalidacja - Podsiadło Magdalena - zastępstwo
18.10.2019r.
piątek

Chanek Łukasz
1) 7a - doradztwo zawodowe - Wątor Alicja - nadzór


Krzysiak Józefa
1) 5c - matematyka - Maniecka Małgorzata - zastępstwo
2) 7b - doradztwo zawodowe - Wątor Alicja - nadzór
3) 7a - doradztwo zawodowe - Wątor Alicja - nadzór

O godz. 11.40 w auli widowiskowej uczniowie klas: 4a, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c biorą udział w spektaklu pt. "Chłopcy z placu broni"(czas trwania spektaklu - 70 min.). Opiekę nad klasami pełnią nauczyciele uczący na danej lekcji.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ŚWIĘTA PATRONA ( 22 PAŹDZIERNIKA 2019r.)

godz.8.00 - Msza Święta
9.20 – Ślubowanie klas pierwszych (aula widowiskowa)
10.30 – Apel z okazji Święta Patrona, ślubowanie klas czwartych, siódmych i członków Samorządu Uczniowskiego (aula widowiskowa)
ok. 11.30 – tańce integracyjne (foyer)
12.30 – powrót do domu, zajęcia świetlicowe

Po Mszy Świętej uczniowie wszystkich klas spotykają się obok kościoła i pod opieką wychowawcy i nauczycieli przechodzą do budynku szkolnego.

OPIEKA NAD UCZNIAMI - podczas przejścia z kościoła do szkoły
kl.1a - p.Dorota Galija, p.Justyna Tafel
kl.1b - p.Magdalena Podsiadło, p.Józefa Krzysiak
kl.1c - p.Aneta Krasek, p.Piotr Skóra
kl.2a - p.Anna Lenda, p.Lucyna Sławińska-Targosz
kl.2b - p.Katarzyna Twardosz, p.Agnieszka Rutka
kl.2c - p.Monika Obajtek, p.Ewa Tkaczyk
kl.3a - p.Małgorzata Hujdus. p.Lucyna Sikora
kl.3b - p.Iwona Ptak, p.Magdalena Nowak
kl.3c - p.Katarzyna Matoga, p.Jolanta Zelman-Pilch
kl.3d – p.Magdalena Rak, p.Elżbieta Kołdras
kl.4a - p.Iwona Szybowska, p.Józefa Szewczyk
kl.5a - p.Monika Banaś, p.Jowita Święch
kl.5b - p.Lidia Bełko, p.Bogumiła Filipowska
kl.5c – p.Małgorzata Maniecka, p.Agata Materna
kl.6a - p.Anna Kubicka, p.Tomasz Trojan
kl.6b - p.Agnieszka Zagórska, p.Beata Ślęczka
kl.6c – p.Katarzyna Starzak, p.Emilia Wójcicka
kl.7a – p.Krystyna Kowal-Gruchała, p.Maria Dąbrowska-Piwowarczyk
kl.7b – p.Małgorzata Chanek, p.Łukasz Chanek
kl.8a – p.Alicja Żołnierczyk, p.Grzegorz Ćwierz
kl.8b – p.Marzena Mikołajczyk, p.Alicja Wątor

opieka nad Pocztem Sztandarowym – p.Arkadiusz Wyroba

W tym dniu obowiązuje strój apelowy.