Zastępstwa

25.02.2020r.
wtorek

Trojan Tomasz
3) 5b - wychowanie fizyczne - Ćwierz Grzegorz - zastępstwo
4) 5b - wychowanie fizyczne - Ćwierz Grzegorz - zastępstwo
5) 8ab - wychowanie fizyczne - Wyroba Arkadiusz - zastępstwo
6) 8ab - wychowanie fizyczne - Wyroba Arkadiusz - zastępstwo