Ogłoszenia ikonka Nowa strona w trakcie uruchamiania - przepraszamy za utrudnienia

Nasz patron

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

Jana Pawła II. W dniu 22 października, w Dzień Pański, uroczyście zainaugurował swoją posługę Piotrową jako 263-ty następca Apostoła. Jego pontyfikat, jeden z najdłuższych w historii Kościoła, trwał prawie 27 lat.

Kierując się pasterską troską o wszystkie Kościoły oraz w poczuciu otwartości i miłości do całego rodzaju ludzkiego, Jan Paweł II pełnił posługę Piotrową z niestrudzonym duchem misyjnym, oddając jej wszystkie swoje siły. Odbył 104 wizyt duszpasterskich poza Włochami i 146 na terenie Włoch. Jako biskup Rzymu odwiedził 317 z 333 parafii w tym mieście.

Odbył więcej spotkań z Ludem Bożym i z przywódcami państw niż wszyscy Jego poprzednicy. Ponad 17600000 pielgrzymów uczestniczyło w audiencjach generalnych w każdą środę, nie licząc innych audiencji specjalnych i ceremonii religijnych (ponad 8 milionów pielgrzymów w czasie samego Wielkiego Jubileuszu Roku 2000). Spotkał się z milionami wiernych podczas wizyt duszpasterskich we Włoszech i na całym świecie, a także z licznymi osobistościami rządowym. Z głowami państw spotkał się w trakcie 38 oficjalnych wizyt na 738 audiencjach oraz 246 audiencjach i spotkaniach z premierami.

Jego miłość do ludzi młodych doprowadziła Go do ustanowienia Światowych Dni Młodzieży. Dziewiętnaście Światowych Dni Młodzieży obchodzonych podczas Jego pontyfikatu zgromadziło miliony młodych ludzi z całego świata. Jego troska o rodzinę znalazła swój wyraz w Światowych Spotkaniach Rodzin, które zainicjował w 1994 roku. Jan Paweł II z powodzeniem promował dialog z Żydami i przedstawicielami innych religii, których wiele razy zapraszał na spotkania modlitwy o pokój, zwłaszcza w Asyżu.

Pod Jego przewodnictwem Kościół przygotowywał się na trzecie tysiąclecie i świętować Wielki Jubileusz Roku 2000, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Liście Apostolskim Tertio millennio adveniente. Poprzez Rok Odkupienia, Rok Maryjny i Rok Eucharystii, promował duchową odnowę Kościoła.

Nadał wyjątkowy impuls beatyfikacjom i kanonizacjom, skupiając się na niezliczonych przykładach świętości jako zachęcie dla ludzi naszych czasów. Celebrował 147 uroczystości beatyfikacyjnych, w czasie których ogłosił 1338 Błogosławionych oraz 51 kanonizacji 482 świętych. Ogłosił św. Teresę od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła.

Znacznie poszerzył Kolegium Kardynalskie, powołując 231 kardynałów (plus jeden in pectore) na 9 konsystorzach. Odbył również sześć pełnych posiedzeń Kolegium Kardynalskiego. Zwołał 15 zgromadzeń Synodu Biskupów – sześć Ogólnych Zwyczajnych (1980, 1983, 1987, 1990, 1994 i 2001), jedno Zgromadzenie Ogólne Nadzwyczajne (1985) oraz osiem Zgromadzeń Specjalnych (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 /2/ i 1999). Jego najważniejsze dokumenty obejmują 14 Encyklik, 15 Adhortacji Apostolskich, 11 Konstytucji Apostolskich i 45 Listów Apostolskich.

Promulgował Katechizm Kościoła Katolickiego w świetle Tradycji autorytatywnie interpretowanej przez Sobór Watykański II. Zreformował również Wschodni i Zachodni Kodeks Prawa Kanonicznego, powołał nowe instytucje oraz zreorganizował Kurię Rzymską.

Opublikował też pięć napisanych przez siebie książek: „Przekroczyć próg nadziei” (październik 1994), „Dar i Tajemnica: w pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich” (listopad 1996), „Tryptyk rzymski – medytacje poetyckie” (marzec 2033), „Wstańcie, chodźmy” (maj 2004) oraz „Pamięć i tożsamość” (luty 2005).

2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21.37, gdy sobota dobiegała końca a rozpoczynał się Dzień Pański, Oktawa Wielkanocy i Niedziela Miłosierdzia Bożego, umiłowany Pasterz Kościoła, Jan Paweł II, odszedł z tego świata do Ojca. Od tego wieczora do 8 kwietnia, dnia pogrzebu Papieża, przybyło do Rzymu ponad trzy miliony pielgrzymów, aby złożyć hołd zmarłemu Papieżowi.

Proces beatyfikacji Jana Pawła II został oficjalnie otwarty przez kardynała Camillo Ruini, w dniu 28 czerwca 2005 roku, a 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI ogłosił swojego poprzednika Błogosławionym. Uroczystość wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze przypadła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święto ustanowionego przez papieża Polaka.

„Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię.”

Źródło: www.domnaskale.net.pl

Nasi partnerzy