Ogłoszenia ikonka Nowa strona w trakcie uruchamiania - przepraszamy za utrudnienia

Dokumentacja nauczycieli

Biologia

Przedmiotowy system oceniania

Rozkład materiału nauczania dla kl. 5

Rozkład materiału nauczania dla kl. 6

Rozkład materiału nauczania dla kl. 7

Rozkład materiału nauczania dla kl. 8

Wymagania edukacyjne dla klasy 5

Wymagania edukacyjne dla klasy 6

Wymagania edukacyjne dla klasy 7

Wymagania edukacyjne dla klasy 8

Wymagania niezbędne dla klasy 5

Wymagania niezbędne dla klasy 6

Wymagania niezbędne dla klasy 7

Wymagania niezbędne dla klasy 8

Chemia

Plan wynikowy dla klasy 7

Plan wynikowy dla klasy 8

Rozkład materiału nauczania dla kl. 7

Rozkład materiału nauczania dla kl. 8

Wymagania edukacyjne dla klasy 7

Wymagania edukacyjne dla klasy 8

Wymagania niezbędne z Chemii

Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy system oceniania

Rozkład materiału nauczania

Wymagania niezbędne

Edukacja wczesnoszkolna

Dostosowanie wymagań edukacyjnych kl.1-3

Plan wynikowy – Wielka przygoda dla klasy 2 sem.1

Plan wynikowy – Nowi Tropiciele klasy 3

Program edukacji wczesnoszkolnej kl.1-3

Przedmiotowy system oceniania – Edukacja wczesnoszkolna kl.1-3

Rozkład materiału – Wielka przygoda dla klasy 1 – część 1

Rozkład materiału – Wielka przygoda dla klasy 2 – część 1

Rozkład materiału – Wielka przygoda dla klasy 2 – część 2

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 3 – część 1

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 3 – część 2

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 3 – część 3

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 3 – część 4

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 3 – część 5

Etyka

Przedmiotowy System Oceniania

Rozkład materiału

Fizyka

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Przedmiotowy system oceniania

Rozkład materiału – kl. 7

Rozkład materiału – kl. 8

Geografia

Dostosowanie wymagań

Kontrakt z uczniami

Przedmiotowe zasady oceniania kl-5-8

Rozkład materiału nauczania kl. 5

Rozkład materiału nauczania kl. 6

Rozkład materiału nauczania kl. 7

Rozkład materiału nauczania kl. 8

Szczegółowe cele edukacyjne

Wymagania edukacyjne kl. 5

Wymagania edukacyjne kl. 6

Wymagania edukacyjne kl. 7

Wymagania edukacyjne kl. 8

Historia

Dostosowanie wymagań

Poziomy wymagań – Historia – kl.4

Poziomy wymagań – Historia – kl.5

Poziomy wymagań – Historia – kl.6

Poziomy wymagań – Historia – kl.7

Poziomy wymagań – Historia – kl.8

PSO (niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim)

Rozkład materiału nauczania – Historia – kl.4

Rozkład materiału nauczania – Historia – kl.5

Rozkład materiału nauczania – Historia – kl.6

Rozkład materiału nauczania – Historia – kl.7

Rozkład materiału nauczania – Historia – kl.8

Wymagania edukacyjne – Historia

Informatyka

Plan wynikowy dla kl.4

Plan wynikowy – Informatyka kl.5

Plan wynikowy – Informatyka kl.6

Plan wynikowy – Informatyka kl.7

Plan wynikowy – Informatyka kl.8

Przedmiotowy system oceniania – Informatyka kl.4

Przedmiotowy system oceniania – Informatyka kl.5

Przedmiotowy system oceniania – Informatyka kl.6

Przedmiotowy system oceniania – Informatyka kl.7

Przedmiotowy system oceniania – Informatyka kl.8

Wymagania na poszczególne oceny – Informatyka kl.4

Wymagania na poszczególne oceny – Informatyka kl.7

Wymagania na poszczególne oceny – Informatyka kl.8

Język angielski

Kryteria ocen dla klasy 1

Kryteria ocen dla klasy 3

Kryteria ocen dla klasy 4

Kryteria ocen dla klasy 5

Kryteria ocen dla klasy 6

Kryteria ocen dla klasy 7

Kryteria ocen dla klasy 8

Plan wynikowy dla klasy 1

Plan wynikowy dla klasy 2

Plan wynikowy dla klasy 3

Plan wynikowy dla klasy 4

Plan wynikowy dla klasy 5

Plan wynikowy dla klasy 6

Plan wynikowy dla klasy 7

Plan wynikowy dla klasy 8

Rozkład materiału dla klasy 1

Rozkład materiału dla klasy 2

Rozkład materiału dla klasy 3

Rozkład materiału dla klasy 4

Rozkład materiału dla klasy 5

Rozkład materiału dla klasy 6

Rozkład materiału dla klasy 7

Rozkład materiału dla klasy 8

Język niemiecki

Plan wynikowy dla klasy 6

Plan wynikowy dla klasy 7

Plan wynikowy dla klasy 8

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Kompass Team cz.1

Przedmiotowy system oceniania Kompass Team cz.2

Rozkład materiału dla klasy 7

Rozkład materiału dla klasy 8

Wymagania edukacyjne dla klasy 6

Wymagania edukacyjne dla klasy 7

Wymagania edukacyjne dla klasy 8

Język polski

Kryteria oceniania uczniów z dysfunkcjami

Przedmiotowy system oceniania

Rozkład materiału dla klasy 4

Rozkład materiału dla klasy 5

Rozkład materiału dla klasy 6

Rozkład materiału dla klasy 7

Rozkład materiału dla klasy 8

Wymagania edukacyjne dla kl.4

Wymagania edukacyjne dla kl.5

Wymagania edukacyjne dla kl.7

Wymagania edukacyjne dla kl.8

Wymagania edukacyjne z języka polskiego – klasa 4 – A8

Matematyka

Plan wynikowy dla klasy 4

Plan wynikowy dla klasy 5

Plan wynikowy dla klasy 6

Plan wynikowy dla klasy 7

Plan wynikowy dla klasy 8

Przedmiotowy system oceniania

Podstawa programowa

Program nauczania kl.5c

Przedmiotowy system oceniania kl.5c

Wymagania na poszczególne oceny kl.5c

Muzyka

Kryteria wymagań – Muzyka kl. 4-7

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Muzyka kl. 4

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Muzyka kl. 5

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Muzyka kl. 6

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Muzyka kl. 7

Wymagania edukacyjne – Muzyka kl. 4-7

Plastyka

Kryteria wymagań – Plastyka kl. 4-7

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Plastyka kl. 4

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Plastyka kl. 5

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Plastyka kl. 6

Plan dydaktyczno – wychowawczy – Plastyka kl. 7

Wymagania edukacyjne – Plastyka kl. 4-7

Przyroda

Rozkład materiału nauczania dla klasy 4

Wymagania edukacyjne dla klasy 4

Wymagania niezbędne z przyrody

Religia

Kryteria oceniania dla kl.1 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.2 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.5 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.7 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.8 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.1 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.2 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.4 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.5 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.7 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.8 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 3

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 6

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 7

Rozkład materiału nauczania dla klasy 1 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 2 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 3 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 6 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej

Technika

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 4

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 5

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 6

Rozkład materiału nauczania dla klasy 4

Rozkład materiału nauczania dla klasy 5

Rozkład materiału nauczania dla klasy 6

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla kl.4

Program nauczania dla kl.5

Program nauczania dla kl.6

Program nauczania dla kl.7

Program nauczania dla kl.8

Wiedza o społeczeństwie

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Rozkład materiału – WOS kl. 8

Wymagania edukacyjne – WOS kl.8

Wychowanie fizyczne

Przedmiotowe zasady oceniania

Szczegółowe zasady oceniania

Wymagania edukacyjne klasy I – III

Wymagania szczegółowe dla kl. 4

Wymagania szczegółowe dla kl. 5

Wymagania szczegółowe dla kl. 6

Wymagania szczegółowe dla kl. 7

Wymagania szczegółowe dla kl. 8

Plany wychowawcze

Plan pracy wychowawczej w klasie 1b

Plan pracy wychowawczej w klasach 3

Plan pracy wychowawczej w klasach 4

Plan pracy wychowawczej w klasie 5a

Plan pracy wychowawczej w klasie 7a

Plan pracy wychowawczej w klasie 7c

Plan pracy wychowawczej w klasie 8a

Plan pracy wychowawczej w klasie 8b

Nasi partnerzy