Dokumentacja nauczycieli

Biologia

Plan wynikowy dla klasy 3 Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania dla Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania dla szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania – [M.Mikołajczyk]

Rozkład materiału nauczania dla kl. 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania niezbędne – kl.3 Gimnazjum

Wymagania niezbędne dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania niezbędne [M.Mikołajczyk]

 

Chemia

Plan wynikowy dla klasy 3 Gimnazjum

Plan wynikowy dla klasy 7 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania [M.Mikołajczyk]

Rozkład materiału nauczania dla kl. 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klasy 3 Gimnazjum

Wymagania niezbędne z Chemii

Edukacja wczesnoszkolna

Plan wynikowy – Nowi Tropiciele dla klasy 1

Plan wynikowy – Nowi Tropiciele klasy 2

Program edukacji wczesnoszkolnej kl.1-3

Przedmiotowy system oceniania – Edukacja wczesnoszkolna kl.1-3

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 1 – część 1

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 1 – część 2

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 1 – część 3

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 1 – część 4

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 1 – część 5

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 2 – część 1

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 2 – część 2

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 2 – część 3

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 2 – część 4

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele dla klasy 2 – część 5

Fizyka

Przedmiotowy system oceniania dla kl.7

Przedmiotowy system oceniania dla kl.8

Przedmiotowy system oceniania dla kl.3 Gimnazjum cz.1

Przedmiotowy system oceniania dla kl.3 Gimnazjum cz.2

Rozkład materiału nauczania dla klasy 7 i 8 szk.podst.

Rozkład materiału nauczania dla klasy 3 Gimnazjum

Geografia

Kontrakt z uczniami

Przedmiotowy system oceniania

Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klasy 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Historia

Poziomy wymagań dla klasy 3 Gimnazjum

Poziomy wymagań – Historia – kl.4

Poziomy wymagań – Historia – kl.5

Poziomy wymagań – Historia – kl.7

Poziomy wymagań – Historia – kl.8

Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

PSO (niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim)

Rozkład materiału nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 3 Gimnazjum

Rozkład treści nauczania dla klasy 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla Gimnazjum

Informatyka

Plan wynikowy dla kl.4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy dla kl.7 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania dla kl.4 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania dla kl.7 szkoły podstawowej

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 7 szkoły podstawowej

Język angielski

Kryteria ocen – Gold Sparks dla klasy 1 szkoły podstawowej

Kryteria ocen dla klasy 4 szkoły podstawowej

Kryteria ocen dla klasy 7 szkoły podstawowej

Kryteria ocen – English Plus Options kl.7

Plan wynikowy – Gold Sparks dla klasy 1 szkoły podstawowej

Plan wynikowy dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy dla klasy 7 szkoły podstawowej

Plan wynikowy – English Plus Options kl.7

Rozkład materiału – Gold Sparks dla klasy 1 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału – English Plus Options kl.7

Rozkład materiału – Live Beat 3 dla klas 3b, 3c, 3d, 3e, 3f

Rozkład materiału – Live Beat 4 dla klas 3a

Język niemiecki

 

Plan wynikowy dla klasy klasy 5 szkoły podstawowej

Plan wynikowy dla klasy klasy 8 szkoły podstawowej

Plan wynikowy Das Is Deutsch dla klasy 3 Gimnazjum

Plan wynikowy dla klasy z rozszerzonym językiem niemieckim

Przedmiotowy system oceniania dla szkoły podstawowej

Realizacja podstawy programowej dla klas z rozszerzonym językiem niemieckim

Rozkład materiału dla klasy 5 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy z rozszerzonym językiem niemieckim

Rozkład materiału z Das Is Deutsch Repetytorium dla klasy 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klasy 8 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne

Język polski

Plan dydaktyczno-wychowawczy dla klasy 3 Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 4 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 5 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 8 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania

Rozkład materiału dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy 5 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej

Matematyka

Plan realizacji materiału dla klasy 3 Gimnazjum

Plan realizacji materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej

Plan wynikowy dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy dla klasy 5 szkoły podstawowej

Plan wynikowy dla klasy 8 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy 3 Gimnazjum

 

Muzyka

Kryteria wymagań dla klas 4-7 szkoły podstawowej

Plan dydaktyczno – wychowawczy dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan dydaktyczno – wychowawczy dla klasy 5 szkoły podstawowej

Plan dydaktyczno – wychowawczy dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klas 4-7 szkoły podstawowej

Plastyka

Kryteria wymagań – Plastyka dla klas  4 -7 szkoły podstawowej

Plan dydaktyczno – wychowawczy dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan dydaktyczno – wychowawczy dla klasy 5 szkoły podstawowej

Plan dydaktyczno – wychowawczy dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klas 4-7 szkoły podstawowej

Przyroda

Przedmiotowy system oceniania

Rozkład materiału nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania niezbędne z przyrody

Religia

Kryteria oceniania dla kl.1 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.2 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.5 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.7 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.8 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.3 Gimnazjum

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.1 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.2 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.4 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.5 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.7 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.8 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.3 Gimnazjum

Rozkład materiału nauczania dla klasy 1 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 2 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 3 Gimnazjum

Technika

Plan wynikowy – Technika – szk.podst. kl.4

Plan dydaktyczno-wychowawczy dla klasy 3 Gimnazjum

Program nauczania – Technika – szk.podst. kl.4

Przedmiotowy system oceniania – Technika – szk.podst. kl. 4

Wymagania na poszczególne oceny – Technika – szk.podst. kl. 4

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 3 Gimnazjum

Wychowanie do życia w rodzinie

Plan wynikowy dla klasy 3 Gimnazjum

Program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej

Program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej

Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 3 Gimnazjum

Wiedza o społeczeństwie

Poziomy wymagań dla klasy 8

Rozkład materiału dla klasy 8

Wymagania niezbędne dla Gimnazjum

Wymagania niezbędne dla klasy 8 

Wychowanie fizyczne

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej kl.1

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej kl.4

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej kl.7

Przedmiotowy system oceniania dla szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla Gimnazjum

Wymagania niezbędne dla Gimnazjum

Wymagania szczegółowe dla kl.1

Wymagania szczegółowe dla kl.4

Wymagania szczegółowe dla kl.7

Zajęcia artystyczne

Plan zajęć artystycznych dla 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne – Zajęcia artystyczne

Brak możliwości komentowania.