Dokumentacja nauczycieli

Biologia

Plan wynikowy dla klasy 2 Gimnazjum

Plan wynikowy dla klasy 3 Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania dla Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania dla szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania – [M.Mikołajczyk]

Rozkład materiału nauczania dla kl. 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 2 Gimnazjum

Rozkład materiału nauczania dla klasy 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania niezbędne – kl.2 Gimnazjum

Wymagania niezbędne – kl.3 Gimnazjum

Wymagania niezbędne dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania niezbędne [M.Mikołajczyk]

 

Chemia

Plan wynikowy dla klasy 2 Gimnazjum

Plan wynikowy dla klasy 3 Gimnazjum

Plan wynikowy dla klasy 7 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania [M.Mikołajczyk]

Rozkład materiału nauczania dla kl. 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 2 Gimnazjum

Rozkład materiału nauczania dla klasy 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klasy 2 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla klasy 3 Gimnazjum

Wymagania niezbędne z Chemii

Edukacja wczesnoszkolna

Plan wynikowy – Informatyka – kl.1

Plan wynikowy – Nowi Tropiciele kl.1

Program edukacji wczesnoszkolnej kl.1-3

Program_nauczania – Informatyka kl 1

Przedmiotowy system oceniania – Edukacja wczesnoszkolna kl.1-3

Rozkład materiału – Informatyka kl 1

Rozkład materiału – Nowi Tropiciele kl.1

Fizyka

Plan wynikowy dla kl.7 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania dla kl.2 Gimnazjum cz.1

Przedmiotowy system oceniania dla kl.2 Gimnazjum cz.2

Przedmiotowy system oceniania dla kl.3 Gimnazjum cz.1

Przedmiotowy system oceniania dla kl.3 Gimnazjum cz.2

Rozkład materiału nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 2 Gimnazjum cz.1

Rozkład materiału nauczania dla klasy 2 Gimnazjum cz.2

Rozkład materiału nauczania dla klasy 3 Gimnazjum

Geografia

Kontrakt z uczniami

Przedmiotowy system oceniania

Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy 2 Gimnazjum

Rozkład materiału dla klasy 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klasy 2 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla klasy 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Historia

Poziomy wymagań dla klasy 2 Gimnazjum

Poziomy wymagań dla klasy 3 Gimnazjum I semestr

Rozkład materiału nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 2 Gimnazjum

Rozkład materiału nauczania dla klasy 3 Gimnazjum

Rozkład treści nauczania dla klasy 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla Gimnazjum

Informatyka

Plan wynikowy dla kl.4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy dla kl.7 szkoły podstawowej

Plan wynikowy dla kl.2 Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania dla kl.4 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania dla kl.7 szkoły podstawowej

Rozkład treści nauczania dla klasy 2 Gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 2 Gimnazjum

Język angielski

Kryteria ocen – Gold Sparks dla klasy 1 szkoły podstawowej

Kryteria ocen dla klasy 4 szkoły podstawowej

Kryteria ocen dla klasy 7 szkoły podstawowej

Kryteria ocen – English Plus Options kl.7

Plan wynikowy – Gold Sparks dla klasy 1 szkoły podstawowej

Plan wynikowy dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy dla klasy 7 szkoły podstawowej

Plan wynikowy – English Plus Options kl.7

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 2a

Rozkład materiału – Gold Sparks dla klasy 1 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału – English Plus Options kl.7

Rozkład materiału – Live Beat 2 dla klas 2b, 2c, 2d, 2e, 2f

Rozkład materiału – Live Beat 3 dla klas 2a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f

Rozkład materiału – Live Beat 4 dla klas 3a

Wymagania edukacyjne z j. ang w roku szkolnym 2017-18

Język niemiecki

Plan wynikowy dla klasy klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy Das Is Deutsch dla klasy 2 Gimnazjum

Plan wynikowy Das Is Deutsch dla klasy 3 Gimnazjum

Plan wynikowy dla klasy z rozszerzonym językiem niemieckim

Program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej

Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania dla szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania dla Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania, wymagania edukacyjne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Realizacja podstawy programowej dla klas z rozszerzonym językiem niemieckim

Rozkład materiału dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy z rozszerzonym językiem niemieckim

Rozkład materiału z Das Is Deutsch dla klasy 2 Gimnazjum

Rozkład materiału z Das Is Deutsch Kompakt dla klasy 2 Gimnazjum

Rozkład materiału z Das Is Deutsch Repetytorium dla klasy 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla  Gimnazjum

Język polski

Plan dydaktyczno-wychowawczy dla klasy 2 Gimnazjum

Plan dydaktyczno-wychowawczy dla klasy 3 Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 4 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania – J.polski

Matematyka

Kontrakt dla klasy 4 szkoły podstawowej

Kontrakt dla klasy 7 szkoły podstawowej i 2, 3 Gimnazjum

Minimalne wymagania na poszczególne oceny dla klasy 3E

Plan realizacji materiału dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan realizacji materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej

Plan realizacji materiału dla klasy 2 Gimnazjum

Plan realizacji materiału dla klasy 3 Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania dla klasy 3E

Rozkład materiału dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla klasy 2 Gimnazjum

Rozkład materiału dla klasy 3 Gimnazjum

Rozkład materiału dla klasy 3E Gimnazjum

Muzyka

Kryteria wymagań dla klasy 2 Gimnazjum

Kryteria wymagań dla klas 4-7 szkoły podstawowej

Plan dydaktyczno – wychowawczy dla klasy 2 Gimnazjum

Plan dydaktyczno – wychowawczy dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan dydaktyczno – wychowawczy dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klas  4- 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klasy 2 Gimnazjum

Plastyka

Kryteria wymagań – Plastyka dla klasy 2 i 3 Gimnazjum

Kryteria wymagań – Plastyka dla klas  4 -7 szkoły podstawowej

Plan dydaktyczno – wychowawczy dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan dydaktyczno – wychowawczy dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klasy  7 szkoły podstawowej

Przyroda

Przedmiotowy system oceniania

Rozkład materiału nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania niezbędne z przyrody

Religia

Kryteria oceniania dla kl.1 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.7 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania dla kl.3 Gimnazjum

Kryteria oceniania dla kl.3 Gimnazjum

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.1 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.4 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.7 szkoły podstawowej

Niezbędne wymagania edukacyjne dla kl.3 Gimnazjum

Rozkład materiału nauczania dla klasy 1 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 2 Gimnazjum

Rozkład materiału nauczania dla klasy 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne – Religia – kl.2 Gimnazjum

Technika

Plan wynikowy – Technika – szk.podst. kl.4

Plan dydaktyczno-wychowawczy dla klasy 3 Gimnazjum

Program nauczania – Technika – szk.podst. kl.4

Przedmiotowy system oceniania – Technika – szk.podst. kl. 4

Wymagania na poszczególne oceny – Technika – szk.podst. kl. 4

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 3 Gimnazjum

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej

Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania dla klasy 2 Gimnazjum

Rozkład materiału nauczania dla klasy 3 Gimnazjum

Wiedza o społeczeństwie

Poziomy wymagań dla klasy 2 Gimnazjum

Poziomy wymagań dla klasy 3 Gimnazjum

Rozkład materiału nauczania dla klasy 2 Gimnazjum

Wymagania niezbędne z WOS

Wychowanie fizyczne

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej kl.1

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej kl.4

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej kl.7

Przedmiotowy system oceniania dla szkoły podstawowej

Rozkład materiału dla Gimnazjum

Wymagania niezbędne dla Gimnazjum

Wymagania szczegółowe dla kl.1

Wymagania szczegółowe dla kl.4

Wymagania szczegółowe dla kl.7

Brak możliwości komentowania